Terug na hoofblad

Dam ‘n prioriteit

Die vlak van die Voëlvleidam, die Swartland se enigste bron van water, het gister gedraai op 19.3%.

Dit is 1.3% laer as 'n week gelede. Die dam het verlede jaar dieselfde tyd op 47.8% gelê.

Die nasionale minister van waterwese en sanitasie, Minister Nomvula Mokonyane, het verlede jaar by 'n kongres aangedui dat vergrotings aan dié dam 'n prioriteit is en dat planne in plek is om teen 2024 met hierdie aanpassings en veranderinge te begin.

Dié plan is met vyf jaar vervroeg en volgens die departement se verteenwoordiger, Sputnik Ratau, sal die proses versnel word om so vroeg as 2019 reeds in aanvang te neem.

Een van die aanpassings wat by dié dag aangebring sal word, is die pomp van winterneerslag van die Bergrivier na die dam.

'n Voorlegging is in Desember ter tafel gelê wat dui dat die veranderinge aan die dam van nasionale belang is en dat dringende aandag hieraan gegee moet word.

Die Voëlvleidam is deel van die Wes-Kaapse waterskema wat volgens wet deur die nasionale regering besit, bestuur en beheer word.

Dit sluit die bewaring, verbruik en ontwikkeling van die damme in die skemas in.

Volgens Ratau sal daar eersdaags slote in die dam gegrawe word, sodat die laaste 10% van die water bekom kan word.

Tans is dit onbruikbaar en onbereikbaar.

Na verwagting sal die krane in die Wes-Kaap op 22 April leegloop.

Die Voëlvleidam is die tweede grootste dam in die Wes-Kaap, naas die Theewaterskloofdam, wat tans op 16% staan.

Intussen het Ratau daarop gewys dat die verkoop van privaat boorgatwater onwettig is.

"Water vanuit 'n privaat boorgat op 'n perseel is slegs bedoel vir redelike verbruik op daardie perseel van 10 kiloliter.

"Indien hierdie water verkoop word, moet die eienaar van die boorgat oor 'n lisensie, wat deur die departement uitgereik word, beskik," waarsku Ratau.

Volgens burgemeester Tijmen van Essen word daar na talle alternatiewe waterbronne gekyk, maar is die koste-implikasie verbonde hieraan, uiteraard baie hoog.

Een van die moontlikhede is ontsouting.

"Die moeilikheidsgraad hieraan is baie hoog. Die onttrekking van seewater, die aansluiting en gebruik van baie elektrisiteit, die terugplaas van sout in die see en die pomp van die varswater na die reservoir op die koppie bo Yzerfontein, is uitdagend," verduidelik Van Essen.

Vraghouer-aanlegte is ook oorweeg. Hierdie is die goedkoopste opsie.

"Die operasionele kostes hieraan beloop ongeveer tussen R6 miljoen en R8 miljoen per dag.

"Daarby moet die pyplyn wat die water onttrek ook bygereken word. Die elektriese aansluitkostes beloop ook ongeveer R1 miljoen.

"Dan moet daar ook 'n tydelike reservoir gebou word en 'n drukpomp met 'n pyplyn moet aangebring word.

Doné Botha: Maak in matriek opofferings en leer hard

Doné Botha van Malmesbury is vanjaar die top-matrikulant van die streek.

Botha is 'n oud-leerder van die Hoërskool Swartland op dié dorp.

Botha het ag onderskeidings en 'n gemiddelde persentasie van 94.7% behaal.

Dié slimkop het vroeg in haar skoolloopbaan reeds besluit om skouer aan die wiel te sit en vandag pluk sy die vrugte daarvan.

Gevra wat haar suksesresep is, antwoord sy: "Daar is vir my van kindsbeen 'n baie goeie fondasie gelê. My ma, Vanya, het stimulerende oefeninge met my gedoen en ek het van graad 1 hard gewerk, want dit is op die ou end waar alles begin," sê Botha.

"Die konsep is eenvoudig. As jy die vorige jaar se werk net 50% ken, sal jy nooit die volgende jaar goed kan doen nie.

"Goeie beplanning is ook belangrik. Om gebalanseerd te wees help ontsettend baie met beplanning, want van 'n jong ouderdom leer jy om te prioritiseer tussen jou sport-, akademiese-, kulturele- en ontspanningsaktiwiteite en om vooruit te beplan om te verseker jy kom by alles uit. Ek was ook bevoorreg om uitstekende onderwysers te hê wat altyd bereid was om die ekstra myl te loop en altyd beskikbaar was om my vrae te beantwoord."

Engels Huistaal se tweede vraestel was vir haar die grootste uitdaging om voor te leer, so ook Dramatiese Kunste.

"Ek het Dramatiese Kunste as 'n ekstra vak geneem en ons het bogenoemde twee vakke op dieselfde dag geskryf." Vir Botha is dit moeilik om een gunsteling vak uit te sonder, aangesien sy al haar vakke geniet het.

"Ek het baie lekker onderwysers en klasmaats gehad. Dit het die klas opwindend gemaak," sê sy.

Botha gaan hierdie jaar BRekLLB aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. Dit is 'n vyfjaar-graad en sy beplan om haarself daarna as 'n geoktrooieerde rekenmeester te kwalifiseer en ook haar prokureursartikels te doen.

"Ek het hierdie graad gekies omdat ek nog onseker is oor watter spesifieke beroep ek eendag wil volg, maar hierdie graad hou in beide rigtings my opsies oop. Ek sal graag eendag 'n beroep wil volg waar ek nie net myself nie, maar ook ander mense kan bemagtig en 'n verskil kan maak in hulle lewens.

Haar raad en wenke aan vanjaar se matriekklas is eenvoudig: "Matriek is een jaar van jou lewe wat jy moet opofferings maak en hard werk en vir die res van jou lewe gaan jy die vrugte daarvan pluk. Dit klink dalk cliché, maar ek belowe dit is so. Ek het nou 'n Allan Gray-studiebeurs wat vir my studies, koshuis, etes, boeke en sakgeld betaal; ek is op die WKOD-merietelys en die topkandidaat van ons distrik; en boonop het ek net 'n paar dae gelede 'n tablet by die Weskus Distrik Munisipaliteit en R10 000 by die WKOD gekry ten bate van my studies. "

"Wanneer dinge te veel begin raak onthou net hierdie woorde (en ek haal nou my ma aan): 'Mens eet 'n olifant happie vir happie." Nog 'n ding wat ek geleer het is dat jy nie so bang moet wees om jou naam met 'n plank te slaan nie. Mens moet leer om ook vir jouself te kan lag. Belangrikste van alles wees net jouself en moet nooit tevrede wees met net die gemiddeld nie.

"As ek nou terug kyk was matriek seker een van die beste jare in my skoolloopbaan. Ek het so baie as mens gegroei en skool begin sien as nie net 'n akademiese instelling nie, maar 'n plek waar jy lewenslesse kan leer, 'n verskil kan maak in anders se lewens en jou volle potensiaal kan bereik.

Nuwe hoofde neem hul plekke in

Quinton Engelbrecht (53) neem vanaf 2018 oor as skoolhoof van Hoërskool Piketberg, nadat Marius Scholtz verlede jaar afgetree het na 'n termyn van 16 jaar en 9 maande.

Engelbrecht is gebore in Odendaalsrus, en het na sy skoolloopbaan op Nigel en Benoni studeer aan die destydse RAU (tans die Universiteit van Johannesburg), waar hy 'n B Comm in Bedryfsielkunde, 'n daaropvolgende NHOD, sowel as 'n honneurs in Bedryfsekonomie verwerf het.

Vandaar was by werksaam by oorhoofse stedelike sekondêre makro-skole met 'n leerdergetal bo 1250 in Nelspruit, Potchefstroom en Pretoria.

Sy mees onlangse pos was adjunkhoof by Hoërskool FH Odendaal, waar hy veranderwoordelik was vir buite-kurrikulêre aangeleenthede, grond en geboue, bemarking, sowel as veiligheid en sekuriteit.

Hy sien uit na die nuwe uitdagings en geleenthede by PHS, 'n gekombineerde pattelandse skool met sowat 650 leeders. "By PHS het die personeel die potensiaal om werklik die toekoms van 'n leerder te bepaal en te beïnvloed. Ek skat ongeveer 80% van PHS leerders spandeer hul volledige skoolloopbaan hier. Die resultaat, hetsy goed of sleg, van die Graad 12-leerder is dus direk die vrug van PHS se arbeid. Daar is min ander skole wat aan 'n onderwyser die geleentheid bied om so 'n breedvoerige roete met 'n leerder te stap; dis 'n groot voorreg."

Engelbrecht, wie se vrou, Rina, ook hierdie jaar aansluit by PHS as Graad 2-onderwyseres, wou nog altyd 'n onnie wees.

"Ek het groot geword in die huis van 'n ongelooflike goeie en toegewyde onderwyser (my pa). Ek kan nie nie regtig onthou dat ek ooit iets anders as loopbaanrigting oorweeg het nie. Ek is op daaglikse basis 'n pottebakker, skilder, dokter, mediese suster, prokureur, kindersielkundige, huweliksberader, ouditeur, kontrakteur, afrigter, sportsielkundige, en nog meer. In watter ander beroep kan mens ieder en elke passie wat jy het so uitleef?"

As pa van drie volwasse kinders glo Engelbrecht 'n skool moet verbind wees tot die holistiese ontwikkeling van die leerder en die absolute toewyding tot die begeleiding van sodanige leerder tot jong volwassenheid.

"'n Skool moet jong volwassenes bemagting met die nodige lewensvaardighede en kwaliteite ten einde hom/haar in staat te stel om die menigte aanslagte van volwassenheid met sekerheid te kan aandurf. Daar moet 'n waardestruktuur gevestig word waarop die leerder hul volwasse lewe kan baseer - 'n 'gemaksone' waarop hulle kan terugval indien dinge moeilik raak." Vryetydsbesteding is nie baie hoog op Engelbrecht se prioriteitslys nie.

"Tot die groot frustrasie van my vrou werk ek omtrent heeltyd. Ek glo ek is op die aarde geplaas om te werk; vrye tyd kan wag tot ek eendag aftree. Dis my uitgangspunt dat geen taak afgehandel is alvorens jy suksesvol was nie - daar is immers net een plek in die wêreld waar sukses voor werk kom, en dis in die woordeboek."

Voortrekkers skop jaar af

Swartland Voortrekkers se jaar skop af op 24 Januarie 2018 om 17:45 by die Waspoor Voortrekkerterrein (agter die Freek Stander-sportkompleks) te Malmesbury.

Die kommando beplan ‘n hele aantal pret aktiwiteite vir 2018 en nooi alle ouers van skoolgaande kinders (Graad R tot 12) uit om hul kinders by Die Voortrekkers te laat aansluit.

Die Voortrekkers het ‘n beproefde spanstelsel, verskeie goed toegeruste kampterreine, eietydse literatuur en deeglik beplande programme.

Swartland Voortrekkers vergader elke Woensdagaand vanaf 17:45 tot 18:45 by die Waspoor Voortrekkerterrein, Malmesbury.

Die registrasiefooi vir 2018 beloop R500 per jaar.

Die uniform bestaan uit ‘n blou Voortrekker gholfhemp en ‘n erkenningsonderbaadjie wat saam met ‘n denim kort- of langbroek of rompie en tekkies gedra word.

Kontak die kommandoleier, Sunet de Jongh (082 877 4789 of dejonghs@swartland.org.za) of die kommandosekretaresse, Heléne Nel (083 455 5299 of helene.nel09@gmail.com) vir enige verdere inligting.

Volwassenes wat geroepe voel om betrokke te raak by Die Voortrekkers is ook baie welkom.

Seven distinctions for top matriculant

Brenda Nyarudzu was recently named Ilingelethu Secondary Schools’ top matriculant and honoured with an award by Western Cape Premier Helen Zille for her exemplary performance in the 2017 National Senior Certificate examinations.

Her marks were 96% for Economics, 93% for Business Studies, 93% for Tourism, 92% for Maths Literacy, 92% for History, 82% English First Additional Language and 80% for Life Orientation; with an average of 89.7%.

Nyarudzu was born in Kadoma, Zimbabwe as the eldest of three children.

The family currently lives in Moorreesburg; Nyarudzu completed Grade 11 and 12 at Ilingelethu Secondary School in Malmesbury.

To do so she had to travel by taxi for 40+ minutes each way every day.

She is currently on the lookout for a bursary or scholarship so she may pursue her dream of becoming a successful businesswoman.

"I want my success to be of benefit to many people in the world.

“Economics, business, and law are things that I love, so I dream of becoming a corporate lawyer.

“Many students wondered why I did not study science and I told them my calling lies in economics and business."

She attributes her success to the ability to stay focused, choosing subjects that suited her strengths and the support of her community.

"To those who are still in school - stay focused. Never procrastinate and do not allow peer pressure to exist in your world.

“Respect others and yourself, and do not overlook the worth of your teachers - they are your bridge to success.

“You will encounter many obstacles on the road to success; do not allow tribulations to destroy you, let it make you strong.

“Be as you are, not as others want you to be. Have a mission and consider other people when making decisions and enjoying your rights and responsibilities.

“Most importantly, be prayerful and believe in yourself."

"On a more practical note, choose subjects that suit you well in terms of your capabilities and dreams, as well as personal characteristics.

“Many learners are rushing into choosing the sciences as their focus, even if they don't enjoy it.

“I believe you should pursue the subjects that you love best, even if that happens to be the arts or other commercial subjects.

“The right teachers will motivate you, no matter which dreams you pursue."

"I would like to thank my dad for helping me. I used to think he was very strict, but I eventually discovered it was for my own good.

“The community and my teachers always supported me. My schoolmates also encouraged me.

“I remember Amanda Ncube telling me that I was capable of getting all distinctions and it happened! Last but not least, Pastor Sono made me go the extra mile and always motivated me."

"Academic achievements are wealth that nobody can take away from you. It is the key to success.

“Dream big. Set Goals. Take action!"

Swartland
Jou Goeie Nuus - Gratis - Koerant met 'n Verskil in die Swartland - Ons dien en bou © die courant hou kopiereg op alle inhoud van hierdie webwerf en geen deel daarvan mag sonder die bestuur se toestemming gekopieer word nie.