Terug na hoofblad

Die planne om 'n splinternuwe hospitaal vir die Swartland op Malmesbury te bou, vorder fluks.

Volgens dr. Barry Smith, superintendent van die Swartland Hospitaal op Malmesbury, het die Wes-Kaapse departement van gesondheid aangedui dat die bou van 'n nuwe hospitaal 'n prioriteit is.

Die eerste fases van die proses is reeds onderweg.

Die perseel wat aanvanklik aangedui is hiervoor grens aan Darlingweg in Malmesbury-Wes.

"Dit gaan jare neem voor daar wel 'n nuwe hospitaal in werking is en juis daarom is planne voorgestel om die gesondheidsorgdienste op die huidige perseel te versterk," verduidelik Smith.

Die bestaande geboue sal omskep word om 'n radiografie-afdeling, 'n buite-pasiënte eenheid en 'n nuwe ontvangs vir die hospitaal te huisves.

Daar word ook voorsiening gemaak vir die berging van mediese rekords, 'n noodeenheid, 'n kombuis, fisioterapie-afdeling en ook 'n teater-

kompleks.

Twee nuwe vleuels sal ook gebou word wat sal verseker dat die kapasiteit om volwassenes te akkommodeer beskikbaar is. Dit sal weer verseker dat die kraamdienste na die ou kraamsaal terugskuif.

Konstruksiewerk hiervoor sal spoedig in aanvang neem.

Sedert die brand van 18 Maart 2017 is talle planne beraam om die beste moontlike diens te lewer in die beskikbare ruimtes. Die nood-

eenheid funksioneer nou vanuit die voormalige buite-pasiënte lokaal. Die twee algemene sale vir mans en vroue, asook pediatriese pasiënte word bedien vanuit die onaangeraakte sale.

Hierdie skommeling van dienste het ruimte geskep om die hospitaal 'n bed-kapasiteit van 40 te gee. Die administrasie-afdeling, die waskamers, algemene stoorkamers en dokumentkamers is nie in die brand beskadig nie.

Die hospitaalbestuur is gedwing om alternatiewe reëlings te tref om te verseker dat alle nodige sorg deur die Swartland se sub-distrikte gelewer kan word, ten spyte van die beperkte infrastruktuur wat wel beskikbaar is.

Alle kraam-pasiënte wat in kraam is, word by die kraam-afdeling van die Paarl Hospitaal ondersteun. Ambulanse vervoer tans pasiënte in kraam direk van hul huise na die Paarl Hospitaal. Alle nood-operasies sal ook by die Paarl Hospitaal uitgevoer word.

Elektiewe kleiner operasies sal twee keer per week by die Radie Kotze Hospitaal op Piketberg uitgevoer word. Pasiënte van die Swartland Hospitaal sal hierheen vervoer word.

Beperkte x-straaldienste kan by 'n plaaslike radiologie-praktyk hanteer word en besprekings word by die Swartland Hospitaal hiervoor gedoen. Spesialis-kliniekafsprake word by die kliniek in Malmesbury-Wes hanteer.

Pasiënte van Darling en die onmiddellike omgewing word na die Wesfleur Hospitaal in Atlantis vervoer, weens die beperkte kapasiteit van die huidige noodgevalle-afdeling.

Volgens Smith is die personeel van die hospitaal toegewyd om ononderbroke diens van hoë gehalte te lewer, ten spyte van die ontbreking aan die nodige infrastruktuur.

"Ek wil graag die publiek bedank vir hul samewerking oor die afgelope paar moeilike maande. Ons sien baie daarna uit om die gesondheidsorg plaaslik uit te brei en so te verseker dat omvattende gesondheidsdiens aan die gemeenskap gelewer word," sê Smit.

Water: 60 liter per persoon per dag

Die uitvoerende burgemeesterskomitee van die Swartland Munisipaliteit het Woensdag die implementering van vlak 5-waterbeperkings goedgekeur met die ingang van 1 November.

Die nuwe watertariewe wat hieraan gekoppel is, sal aan die einde van Oktober voor die hele raad gelê word vir goedkeuring.

Die voorlopige watertariewe lyk soos volg:

0 tot 4 kiloliter - R6.30 (BTW Uitgesluit)/kl

5 tot 10 kiloliter - R17.61 (BTW Uitgesluit)/kl

11 tot 15 kiloliter - R19.37 (BTW Uitgesluit)/kl

16 tot 20 kiloliter - R55 (BTW Uitgesluit)/kl

21 tot 25 kiloliter - R72 (BTW Uitgesluit)/kl

26 tot 50 kiloliter - R99.99 (BTW Uitgesluit)/kl

51 kiloliter en meer - R265.12 (BTW Uitgesluit)/kl

Volgens burgemeester Tijmen van Essen is dit skrikwekkend om te verneem dat daar steeds inwoners van die Swartland is wat meer as 50 kiloliter water per maand gebruik.

Hiervan is 30 huishoudings op Malmesbury, 19 op Malmesbury-Wes, twee op Kalbaskraal, drie op Abbotsdale, ag op Riebeek-Kasteel, ag op Riebeek-Wes, sewe op Chatsworth, vier op Riverlands, 12 op Illingelethu, twee op Pholapark, twee by PPC, 11 op Darling, nege op Moorreesburg, drie op Koringberg en nege op Yzerfontein.

Die voorgestelde verbruik per dag staan tans op 60 liter water per persoon per dag, ongeag of die individu by die huis, werk of skool is.

"Dan is daar steeds instansies wat 246.68 liter water per persoon per dag gebruik. Dit is onaanvaarbaar," aldus Van Essen.

Die munisipale bestuurder, Joggie Scholtz, het voorgestel dat die owerheid voortgaan om diegene wat meer as 50 kiloliter water per maand verbruik, in die openbaar uit te wys.

"Dit het goed in Kaapstad gewerk, so dalk is dit tyd dat ons dit hier ook begin doen," aldus Scholtz.

Aangesien Kaapstad geregtig is op 92% van die water van dié dam, onttrek hulle sowat 600 megaliter per dag. Teen dié trant sal die dam teen 5 Maart 2018 leegloop.

Indien hulle hul verbruik verminder na 500 megaliter per dag, sal die dam teen Mei 2018 droog wees.

In die 11 dorpe van die Swartland wat sy water vanuit die Voëlvleidam verkry, is daar 117 291 inwoners en 26 670 huishoudings.

Swartland oorweeg ook tans die moontlikheid om die Swartland se onttrekking met Kaapstad te verbind deur middel van 'n pypleiding, om so toegang tot die ekstra 5% water te verkry wat aan die metropool se kant van die dam lê.

Die jaarlikse watervraag vir huishoudelike gebruik beslaan sowat 83% van die totale waterverbruik. Die verbruik vir kommersiële gebruik is 17%.

In gebiede soos Saldanhabaai word 40% vir huishoudelike gebruik geoormerk en 60% vir kommersiële gebruik.

Tans is die Swartland Munisipaliteit in fase 1 van rampbeperkings waar rantsoenering toegepas word.

In hierdie fase sal daar gevorderde drukbestuur toegepas word en kritieke dienste sal grootliks nie beïnvloed word nie. Die watertariewe word in hierdie fase gelig en waterbestuurstoestelle word installeer.

Die ondersoeke na grondwater beloop sowat R3.5 miljoen. Hiervan is daar reeds sowat R1.5 miljoen bekom en het die owerheid toestemming gegee dat hierdie ondersoeke voortgesit word.

Die druk- en vloeibeheer beloop ongeveer R2.2miljoen, kommunikasie sowat R400 000, gratis regmaak van lekkasies sowat R350 000, ontsouting R95 000 000 en die ontwikkeling van grondwater R90 000 000.

"As ons nou 'n ontsoutingsaanleg moet bou, sal dit reg wees, want dit reën nie, maar begin dit dalk môre reën, dan hoor die munisipaliteit dat ons geld gemors het. Dus maak dit nie saak wat ons doen nie, ons sal net nie reg wees nie," het Van Essen by die ledevergadering van die Malmesbury Sakekamer Maandagaand gesê.

Om die droogtebestuurstrategie te handhaaf, word 'n verhoogde tariefstruktuur voorgestel, kitsboetes vir die oortreding van waterbeperkings, boetes van R2000 per huishouding wat meer as 20 kiloliter water per maand gebruik.

Hierdie boete sal outomaties by die maandelikse munisipale rekening van die huishouding gevoeg word.

Ook sal beheertoestelle soos die Auqualoc-

watermeters installeer word.

"Ons verwag om met boorwerk vir alternatiewe water teen November vanjaar te begin, maar Malmesbury as dorp het nie baie water nie. Die meeste water lê aan die suidekant van die dorp," het Van Essen gesê.

Volgens Van Essen is die watersensus wat die munisipaliteit van stapel gestuur het, nie bedoel om beslag op inwoners se water te lê nie.

"Ons wil net bepaal waar daar water is en hoeveel daar is, sodat dit moontlik in die toekoms aangekoop kan word om naburige huishoudings te help," verduidelik Van Essen.

Messina hoof van nuwe SBI

Die AHI, oftewel Afrikaanse Handelsinstituut, het onlangs ‘n gedaanteverwisseling ondergaan en spog nou met ‘n splinternuwe baadjie as die SBI, oftewel Small Business Institution (Kleinsake Organisasie).

Die Swartlandse seun, Dr. Ernst Messina, is die hoof uitvoerende beampte van hiérdie organisasie.

Die AHI het sy ontstaan in 1942 gehad na Dr. JG (Kaalkop) van der Merwe op die Ekonomiese Volkskongres van 1939 gepleit het vir ‘n Afrikaanse handelsblad, Volkshandel, as voorloper.

Van der Merwe is verkies tot die eerste voorsitter op 10 Februarie 1942 in Bloemfontein.

Die AHI is in 1943 geregistreer met Dr. MS Louw as die eerste president.

Intussen het die leisels gewissel tussen voorsitters en dié taak het uiteindelik op Messina se skouers gerus.

Volgens Messina is die kwessie van ‘n naamsverandering al ‘n geruime tyd ‘n gesprekspunt binne die organisasie.

“Die provinsiale raad het veral oor die afgelope twee jaar sterk geargumenteer dat die naam moet verander. Ons het die kwessie op die Provinsiale Raad vanjaar weer bespreek. So ook met die Raad van Trustees, asook die Nasionale Raad. ‘n Ledevergadering is belê en op 22 September is die besluit geneem. Nou is ons die SBI,” sê Messina.

Die SBI se fokus is nou meer geskerp op die kwessies van klein of middel-grootte ondernemings en veral dit wat hulle belemmer om te groei.

“Die SBI gaan voortaan meer fokus op beleide en hoe dit die KMO’s raak en veral hoe bestaande beleide beter toegepas kan word en sodoende die KMO’s kan help,” sê hy.

Volgens Messina wil hulle ‘n effektiewe stem vir die KMO’s wees by die regering en groot maatskappye.

“Een van die kwessies wat ‘n groot hindernis vir KMO’s is, is dat hulle betyds betaal moet word vir werk wat bevredigend gelewer is. Dit gebeur steeds nie. Die SBI wil ook help verseker dat die regering nie eerste aan groot maatskappy dink en met hulle praat nie, maar om inderdaad eerste klein te dink. Dit is immers die KMO’s wat die groot skeppers van werksgeleenthede is,” sê Messina.

Die SBI wil hierdeur seker maak dat die hoë werkloosheidsyfers in die land minder word.

“Dit is ook vir die SBI belangrik om al hierdie pogings en veldtogte te ondersteun en te rugsteun met behoorlike navorsing wat betroubaar is. Alleenlik dan kan ons met groter sekerheid en vertroue uitsprake maak. Hiervoor gaan ons groot fondse benodig,” aldus Messina.

Hoe verskil die twee organisasies van mekaar?

“In ‘n paar opsigte.  Die AHI was ‘n multi-sektorale organisasie.  Die SBI se fokus is kleinsake.  Korporatiewe ondernemings gaan egter deel van die SBI bly, want klein en groot is interafhanklik en ons gaan dit nog meer bevorder. Die SBI gaan ‘n groter en meer verteenwoordigende direksie hê.  Die meerderheid lede van die direksie gaan ook vroue wees.  Elkeen gaan ‘n portefeulje hê en daar gaan groter verantwoordbaarheid wees,” verduidelik Messina.

Volgens hom leen die SBI hom daartoe om meer inklusief te wees.

“Daar is 500 000 KMO's waarvan ons kennis dra.  Die kwessies wat die SBI gaan aanspreek raak almal van hulle.  Ons gaan dus hiermee oor alle grense heen en fokus op KMO's en om hulle te help bevorder,” sê Messina.

Sakekamers se geldelike bydrae wat aan provinsies betaal word gaan voortaan ten volle deur die provinsie of streek aangewend word om die kapasiteit van die provinsie of streek te versterk.  Tot nou toe het provinsies ‘n gedeelte van sakekamers se bydrae aan die hoofkantoor oorbetaal.

“Ons sien ‘n baie opwindende toekoms vir die SBI. Uit verskeie oorde kry ons gelukwense en aanmoediging vir die stappe wat ons nou begin neem het,” sê Messina trots.

Perd- en trekkerplaassafari in die Paardeberg

Ná die gewildheid van die eerste plaaskuier met perde en trekkerrit en produkte uit die Paardeberg vroeër vanjaar, is die volgende kuier daar op 28 Oktober.

Die safarikuier vertrek om 09:30 vanaf die plaas Doornfontein en duur tot die middag.

Die sjampanjeproe en happies by die eerste afsaalpunt word gevolg met 'n tweede afsaal in die lande vir 'n wynproe met 'n plaaslike kelde.

Die dag word afgesluit met 'n uitspan-spitbraai op Doornfontein. Bespreek teen 23 Oktober by Madéle Basson by 072 274 8514.

Fortuin sien 111 jaar

Mina Fortuin van Malmesbury het 'n ryke en kleurvolle lewensverhaal wat oor 111 jaar strek.

Fortuin is in 1906 op Eendekuil gebore.

Een van haar gunsteling staaltjies was dié van haar pa, Hendrick Williamse, wat in die Anglo-

Boere-oorlog reg deur sy hoed geskiet is.

"Hy het 'n tent-wa gery. As daar oorlog gemaak is, het hy van die boere in die wingerde versteek by die berg.

"Hy is nooit in die oorlog geraak nie, want die Engelse het hom gesien as gestremd met sy groot kop waar die koeël hom destyds getref het," vertel Magrieta, Fortuin se kleindogter.

Die Engelse het blykbaar hom so jammer gekry, dat hulle eerder geld by hom gelaat het, as hom gevange te neem.

Fortuin was een van sewe kinders. Hulle het na die oorlogsjare na Olifantskuil verhuis.

Na haar pa se dood het hulle na Eeulandsvlei getrek. Dis dan ook hier waar Fortuin se ses kinders, Magrieta, Maria, Mina, Pieter, Josha en Hendrick gebore is.

Fortuin se man, Piet, het van Darling gekom en die twee het saam met hul kinders na Hermansvlei getrek.

Hier het sy nog twee kinders in die lewe gebring, naamlik Sanna en Seta.

Na baie jare het die gesin na Oupos in die Darling-omgewing verhuis.

Fortuin is onlangs op die ouderdom van 111 jaar oorlede. Sy laat 27 kleinkinders, 59 agterkleinkinders en 36 agter-agter-kleinkinders agter.

Volgens Magrieta, Fortuin se dogter, was sy baie lief vir dans en snuif.

"Sy kon nie sonder haar snuif geleef het nie," vertel sy.

Babylon's Peak palm talle toekennings in

Babylon's Peak se 2016 SMG het vanjaar talle gesogte toekennings ingepalm.

Hierdie wyn met sy aanloklike rooi kleur het 'n intense aroma met 'n ondertoon van donker vrugte, speserye,

wit peper en mocha.

Hierdie droë rooiwyn versnit word gemaak van drie druif-soorte. Dit bestaan uit 86% Shiraz, 7% Mourvèdre en

7% Grenache wat in die wingerde van die Swartland groei.

Die druiwe word per hand geoes en in klein bokse verpak. Dit word ook vir 'n dag in 'n koue vertrek met

'n temperatuur van 5°C gelaat.

Die wyn word vir 12 maande in Franse eikehoutvaatjies geberg en verouder.

Shiraz-Mourvèdre, Grenache se smaak tref jou binne sekondes na jy jou lippe daaraan gesit het.

Dit word goed gepaar met wit vleis, kouevleis, wors en verouderde kaas.

Babylon's Peak is 'n plaaslike kelder wat in die hartjie van die Paardeberg sy tuiste vind.

Dit is op die plaas Nooitgedacht van die Basson-familie gebou.

Hospitaal ‘n prioriteit

Bergrivier

Top

Top

Top

Top

Top

Jou Goeie Nuus - Gratis - Koerant met 'n Verskil in die Swartland - Ons dien en bou © die courant hou kopiereg op alle inhoud van hierdie webwerf en geen deel daarvan mag sonder die bestuur se toestemming gekopieer word nie.