Wellington
Terug na hoofblad
Hoofstories
Melvin hang possak op ná 46 jaar diens “Wat is mevrou se van?” vra Melvin Erasmus. Nadat hy die antwoord gehoor het, kyk hy vir ‘n paar sekondes deur die poskantoor se venster. Dan kyk hy my vas in die oë, terwyl hy my presiese adres, die woonbuurt waar ek woon, sowel as ‘n beskrywing van my huis vir my gee.
Guardians for the Valley open tuiste vir gemeenskap Die gemeenskapsorganisasie Guardians for the Valley, onder leiding van Natasha Downe, het op Saterdag 13 April ‘n inwydingsgeleentheid vir ‘n nuwe tuiste wat hul tot die gemeenskap beskikbaar stel, gehou.
Nog stories
Lisensies voortaan elektronies hernu
ATKV reël toer na Sutherland
Jou Goeie Nuus - Gratis - Koerant met 'n Verskil in die Swartland - Ons dien en bou © die courant hou kopiereg op alle inhoud van hierdie webwerf en geen deel daarvan mag sonder die bestuur se toestemming gekopieer word nie.