Agri/BusinessLatest

Malmesbury Sakekamer ‘herrys uit as’

‘n Groep sakelui van Malmesbury het besluit om die Malmesbury Sakekamer wat onlangs onaktief geraak het, weer te laat herleef.
Aan die voorpunt van dié projek is Johann Nothnagel wat ook as die voorsitter verkies is met Lennard van Wyk as ondervoorsitter.
Stephan Niemann sal as sekretaris optree.
Die addisionele bestuurslede is (alfabeties) Brian Siebritz, Janine Adonis, Janus le Roux, Kobus Rossouw, Lappies Labuschagne, Marius de Kock en Sarie Nell.

Daar was reeds ‘n vergadering met die Swartland Munisipaliteit gehou en ook met Agri Malmesbury ooreengekom dat daar formele samewerking sal wees en dat die twee liggame afgevaardigdes op mekaar se vergaderings sal hê.
Nothnagel het aan dié courant bevestig dat hulle reeds ‘n klomp werk gedoen het en dat daar ook besluit is dat slegs hy of mediabeampte Sarie Nell met die media mag gesels.
Nell sê in ‘n skrywe “die Malmesbury Sakekamer, met die doel om besighede in die dorp se belange op die hart te dra, het na die inperkingstydperk pas uit die as herrys.
Die beplanning is om op die Septembervergadering ‘n tesourier aan te wys.
Volgens Nothnagel sien die “Sakekamer hom nog altyd as ‘n netwerkgeleentheid vir lede en as belangrike instrument om relevante inligting deur te gee en besluite wat almal raak, op verantwoordelike wyse te kan neem.

Voorsitter Johann Nothnagel – Foto verskaf

“Verder beoog ons ook om ‘n drukgroep te wees om namens besighede in Malmesbury se belange op te tree.
“Daarom wil ons alle sakemanne aanmoedig om by die sakekamer in sy nuwe, meer verteenwoordigende gedaante aan te sluit. Ons eerste fokusse val op sekuriteit, goeie sprekers en ‘n Ondersteun Plaaslik-projek.
“Sommige van die gedagtes waarop ons gaan fokus in ons Ondersteun Plaaslik-projek, is dat ons mense wil aanmoedig om hul aankope so ver moontlik plaaslik te doen – om eers brandstof in te gooi voor hul uit die dorp uitry. Ons wil graag sien dat almal saamstaan om die verliese wat weens inperkings veroorsaak is, sodoende te verlig.”

Die bestuurslede op elke portefeulje (sameroeper eerste genoem) is:
Landbou – Janus le Roux, Johann Nothnagel en Lappies Labuschange;
Media en Toerisme – Sarie Nell, Kobus Rossouw en Janine Adonis;
Munisipaliteit – Brian Siebritz, Lennard van Wyk en Johann Nothnagel;
Sekuriteit – Lennard van Wyk, Marius de Kock en Lappies Labuschange;
Skole – Janine Adonis en Kobus Rossouw;
Sosiaal – Lappies Labuschange
Nell sê verdere bestuurslede gaan gekoöpteer word om die portefeuljes te versterk.
“Spesifieke doelwitte sal geformuleer word vir elke portefeulje en terugvoer daaroor sal gegee word by die volgende bestuursvergadering.
“John Durr is die Agri Malmesbury-waarnemer op die Sakekamer se bestuursvergaderings.”
Navrae kan gerig word aan info@sakekamer.co.za

Leave a Reply

error: Content is protected !!