LatestNews

Kollege “wil Loedolff-huis herstel”

Een van die historiese huise in Malmesbury, wat ook op die dorp se Historiese Roete is, Loedolff-huis het met die nat winter skade opgedoen en ‘n gedeelte van die muur onder die agterste gewel het ingetuimel.
Die huis, wat uit die eerste helfte van die 1800’s dateer, het behoort aan Hugo Hendrik Loedolff, ‘n plaaslike parlementslid wat omstrede was in kerkkringe.
Sy omstredenheid in kerkkringe het voortgespruit uit sy hofaksies in 1862 teen die destydse sinode van die NG-kerk om nie gemeentes buite die Kaapkolonie sitting op die sinode te gee nie. Nadat sy beswaar van die hand gewys is, het hy ‘n hofinterdik bekom wat die kerk gedwing het om daardie gemeentes nie toe te laat nie.

Dit het die ‘n groot omwenteling in die kerk en die samestelling van die toekomstige sinodes tot gevolg gehad.
Loedolff is in 1804 in Kaapstad gebore en sedert 1838 op Malmesbury gewoon waar hy ‘n eiendomsagent was en later vir 10 jaar van 1854 tot 1864 Malmesbury in die parlement verteenwoordig.
Hoewel dele van Loedolff-huis gerestoureer is, het daar nog van die vroeë elemente binne behoue gebly.
Die gebou behoort tans aan die Weskus-kollege.
Die vorige eienaar, Len Raymond, het die voorste gewel laat restoureer.
In die Swartland Erfenisopname is die huis as 3A geklassifiseer met buitengewone waarde op die gebied van die estetiese, argitektoniese en historiese.
dié courant het met die erfeniskennier, Chris Murphy gesels, en hy het sy kommer uitgespreek dat die swaar gewel kan intuimel as dit nie tydelik gestut word nie.

Waterskade kan dikwels die gevolg wees van ‘n dak wat lek en nie met instandhouding dig gehou word nie.
Daar moet nou aansoek gedoen word om ‘n noodpermit vir die herstelwerl by Wes-Kaap Erfenis.
By navraag het die kollege se woordvoerder, Ivan Swart, só gereageer:
“Die Weskus-kollege het Loedolff-huis gebruik as deel van ons gasvryheidsprogram om vir die studente toe te laat om dinge meer prakties te kan ervaar wat hulle geleer het.

“As gevolg van die onlangse reëns het die ouderdom en die weer bygedra tot die toestand waarin ons dit nou vandag in sien.
“Daar was geen mense in die gebou nie en dit word nie nou gebruik nie en dus word niemand ook nou daar toegelaat nie.
“Die kollege is op die oomblik besig om met alle belanghebbendes te gesels, insluitende die erfenisowerhede, om te uit te vind wat die volgende stap nou gaan wees om te sorg dat ons die gebou weer kan restoureer en só ons studente weer die geleentheid kan bied om hulle praktiese ervaring te kan opdoen.”

Leave a Reply

error: Content is protected !!