LatestSchools

Skole kies binnekort nuwe beheerliggame

image_pdfimage_print

Die verkiesing van skole se beheerliggame vind elke drie jaar plaas en 2021 is een van daardie jare waar nuwe ouers, onderwysers en nie-onderwyspersoneel verkies moet word.
By hoërskole word daar ook elke jaar twee nuwe leerderverteenwoordigers verkies.
Daar is meer as een opsie vir die formaat van die beheerliggaamverkiesing. Voorheen is daar aandverkiesings vir die ouers gehou, maar dit het dikwels uitgeloop op vergaderings waar daar nie ‘n kworum was nie.

Dan moet daar ‘n opvolgvergadering wees en word ‘n kworum nie by die opvolgvergadering vereis nie. Dit kan verreikende gevolge hê.
Al is daar skole waar ‘n elektroniese verkiesing gehou word, het die meeste plaaslike skole reeds vroeër al met sukses na die derde opsie van ‘n voldagverkiesing oorgeskakel.
Ook in die pandemietyd sal dit die vereiste van sosiale afstand vergemaklik.
dié courant het met ‘n paar skoolhoofde gesels en hul verkiesingsdatums en voorlopige verkiesingsdatums is tans in die week van 22 Maart.
By die hoërskole word sewe ouers verkies en dan is die skoolhoof uit hoofde van sy/haar posisie ex officio ook op die beheerliggaam. Die personeel van die skool wys ook twee onderwysers en ‘n nie-KS-opvoeder aan om op die beheerliggaam te dien.
In die geval van laerskole is daar 5 ouers en ook die skoolhoof, twee onderwysers en een nie-KS-opvoeder.
Daar kan ook nog mense gekoöpteer word.

Die skoolhoof van Liebenberg Primêr, Clyde Koopman, sê hulle voorlopige datum is die 24ste Maart, maar moet nog bevestig word. Dié skool het tans by die 1850 leerders.
By die Hoërskool Swartland, sê skoolhoof Justus Schoonraad, sal die voldagverkiesing op Dinsdag 23 Maart van 07:00 tot 18:00 gehou word.
Daar is vaste voorskrifte vir die proses en die tydsverloop in die aanloop tot ‘n beheerliggaamverkiesing.
Dit sluit die nominasieproses, die verifiëring of kandidate aan die nodige vereistes voldoen en finalisering van die kiesersrol in.

Ouers moet op voorgeskrewe dae in kennis gestel word van die proses en die kiesersrol en die stembriewe moet op voorgeskrewe tye gefinaliseer word.
By die Laerskool Swartland vind die verkiesing vanjaar ook op 23 Maart plaas. Skoolhoof Kallie Rautenbach sê hulle het tans vyf verkose ouers op die beheerliggaam terwyl ‘n sesde een gekoöpteer is. Die skool sal ook ‘n voldagverkiesing hou en ouers volgens die vasgestelde voorskrifte vooraf in kennis stel soos die proses verloop.
Daar is tans bykans 1100 leerders in Laerskool Swartland.
Die voorlopige datum van Wesbank Sekondêr is 22 Maart met die alternatief op 29 Maart, sê skoolhoof Vincent Paramore. “Ons beplan om ‘n voldagverkiesing te hê,” voeg hy by.
Wesbank het tans ongeveer 1400 leerders.

Leave a Reply

error: Content is protected !!