Hoërskool Swartland

Hoërskool Swartland is ‘n openbare skool met ‘n leerdertal van ongeveer 750. Die huidige skoolgebou in 1912 in gebruik geneem.
Die eerste kerkskool is in 1745 in Malmesbury geopen.
In 1894 is twee aparte skole: die Girls School en die Jongens Publieke School gestig.
Die seunskool se getalle het sodanig gegroei en is dit in 1909 tot ‘n hoërskool: Hogerchool voor Jongens, verklaar.

error: Content is protected !!