Latest

Gaan Covid19 kerke, skole blywend verander?

Johan Viljoen
Dit is gewis ‘n onseker tyd en dit is gewis ‘n moeilike tyd.
Sekere komponente van ons dorp-, streek-, lands- en globale ekonomie ly reeds en gaan vir seker nog vir ‘n tyd ly met groot impak oor ‘n uitgerekte tyd op miljoene mense.

Daar is egter interessante en innoverende komponente en dit sal mos maar altyd so wees wanneer die negatiewe of krisisse opduik. Daar is ook entrepreneurs wat groot geleenthede raaksien – eties en oneties natuurlik.
Een van die grootste ontwikkelings wat uit Covid19 kan voortspruit, is straks ‘n groot skuif na die virtuele wêreld… ‘n vinniger skuif – veel groter as die geleidelike een wat reeds vir lank stukkie vir stukkie plaasvind.
As jy byvoorbeeld kyk na die nuwe innoverende maniere hoe kerke – ook plaaslik – hul dienste/boodskappe by hul lidmate gaan kry.
En straks is dit nou – meer as ooit – ook die tyd om duur kerkgeboue waarvan talle bitter mooi en van absoluut onskatbare historiese waarde is, in heroënskou te neem en innoverende maniere te vind om daardie geboue aan te wend. Baie van daardie geboue is, juis weens hul historiese waarde en aard, baie duur om in stand te hou vir gemeentes. Veral as jy dink aan die aantal ure per week wat dit werklik gebruik word.

Tele-konferensies het reeds eksponensieel toegeneem met gepaargaande groot besparings aan kostes – reis en akkommodasie. Natuurlik sal dit ‘n negatiewe impak op die reis- en akkommodasie-sektor teweegbring.
Maar aanpassings in sakeplanne is onafwendbaar en so ook aanpassings ten opsigte van alle organisasies se byeenkomste. Straks kan die virtuele wêreld nou nóg vinniger ontwikkel om dit nog aangenamer en toegankliker te maak – ook op kleiner skaal vir klein groepe.
Natuurlik bring dit die vraagstuk oor die wenslikheid of noodsaaklikheid van fisies nabye sosiale interaksie vir die mens se welstand.
Jy kan vir seker nie nou aflei of voorspel groepsamekomste gaan totaal verdwyn nie, maar die vraag is of hierdie noodomstandighede wel ‘n blywende of mediumtermyn-uitwerking daarop sal hê.

‘n Verdere moontlike effek, afhangend van hoe lank Corona-maatreëls gaan duur, kan die kwessie van tuisskoling vir kinders wees.
Met programme en handleidings en take wat kinders nou noodgedwonge opgelê is om gedurende hierdie toe-tydperk te volg en die beskikbaarheid van talle aanlyn-hulpmiddele, ontstaan die vraag of dit nie eintlik maar ‘n tipe tuisonderrig-oefening is nie. Dan sou mens kon wonder of dit nie by ‘n deel van die groot gemeenskap ‘n tuisonderrigsaadjie kan laat ontkiem nie. Dit klink onwaarskynlik, maar is seker die wonder werd.

Leave a Reply

error: Content is protected !!