LatestNews

Buurdorpe ontvang van Malmesbury Toerisme se toelaag

image_pdfimage_print

Die Swartland Toerisme-organisasie het op sy jaarvergadering ‘n besluit bekragtig om die toelae van die Malmesbury Toerisme-organisasie, voortaan tussen die vier buurdorpe/streke te verdeel.
Die bedrag beloop R33 000 per kwartaal.

Die werksaamhede van die Malmesbury-kantoor is vroeër opgeskort.
Luidens die jaarverslag van Swartland Toerisme se voorsitter, Henk Bruwer, het “Malmesbury Toerisme dormant geraak aangesien daar as gevolg van ‘n gebrek aan belangstelling nie ‘n bestuur saamgestel kon word nie en die toerismebeampte van dié kantoor ook bedank het.”
Dié situasie geld, luidens die verslag, “formeel vanaf 1 Julie 2019, alhoewel in die praktyk hul alreeds vanaf vroeg in 2019 heeltemal onaktief was.”
Daar word voorts vermeld dat “dit blyk dat daar op hieride stadium geen belangstelling bestaan om weer ‘n herlewing te bewerkstellig nie.”
Daar sal ook ondersoek ingestel word om te bepaal of die balans van fondse wat in die Malmesbury Toerisme-rekening is, na die buurdorpe versprei kan word, indien Malmesbury Toerisme in die toekoms moontlik ontbind word.

Leave a Reply

error: Content is protected !!