Dis Goeie Nuus

Hy sal woorde tot jou spreek

In hoofstuk 10 van die Handelinge van die Heilige Gees met die apostels, kry Petrus die opdrag om na Cornelius in Ceserea te gaan.

Ons lees dat ‘n engel van die Here by hom gestaan het en vir hom gesê het dat hy Petrus moet ontbied: “Hy sal woorde tot jou spreek waardeur jy en jou huis gered sal word.”
Hierdie hoof van ‘n Italiaanse leer, het aalmoese aan die volk gegee en gereeld gebid, dit het voor die aangesig van God in gedagtenis gekom.
Petrus wis self nie wat hy daar moet gaan doen nie, maar almal daar wag op hom om die woorde te spreek.
Petrus het begin by Jesus, hoe God Hom gesalf het om die evangelie te bring.
Hoe hy gekruisig is, gesterf het en begrawe is en opgestaan het tot ons verlossing.
Toe het die Heilige Gees op hulle wat die woord gehoor het, geval. Petrus-hulle het besef dat God ook Sy genade na die heidene rig en hulle is daarna gedoop.
Het u al hierdie woorde “gevat” om soos Cornelius in Jesus te glo?

Leave a Reply

error: Content is protected !!