Latest

Daarom berig ons of berig ons nie

image_pdfimage_print

dié courant het oor die naweek etlike navrae en versoeke ontvang om te berig oor ‘n aangeleentheid in die nuus waarby lede van die Swartland Munisipale raad betrek word.
Hiermee net dié courant se beleid oor beriggewing – ook in sake soos hierdie. Dit is ook die antwoord wat aan die lesers gestuur is wat navraag gedoen het.
Hierdie aangeleentheid het sedert Vrydag inderdaad groot dekking ontvang – ook op nasionale radionuus – en op sosiale media baie kommentaar en emosie ontlok.
Dit is inderdaad belangrik en net so belangrik dat dit ONAFHANKLIK ondersoek word om ‘n regverdige uitkoms te verseker.
En natuurlik moet elkeen VERANTWOORDELIKHEID VIR HUL DADE AANVAAR.


Sedert die ontstaan van dié courant in 2007 was dié publikasie se posisie en beleid t.o.v. beriggewing baie duidelik en is dit steeds die beleid.
dié courant poog om met positiewe beriggewing klem te lê op die goeie goed wat in die gemeenskap gebeur – prestasies en goeie aksies van mense.
En daar is baie daarvan wat voorheen net ongesiens verby gegaan het.
dié courant het dus baanbrekerswerk op dié gebied gedoen. Intussen het dié tipe beriggewing ook in ander media gewild geraak en ander het die beleid klakkeloos begin volg.
Ons fokus is dus weg van ENIGE slegte nuus en dit is eenvoudig die beleid. Hierdie beleid het ook absoluut niks met hierdie aangeleentheid te make nie en het ons nog nooit oor hierdie tipe politiekery OF misdaad berig nie.
Nie omdat dié courant van enigiets wegskram nie, maar dié beleid is juis aangeneem omdat daar oorgenoeg ander media is wat links en regs berig oor aangeleenthede soos hierdie.
IN DIE ALGEMEEN: Veral op politieke gebied en ook ander terreine is dit bitter moeilik om ewewigtig te berig en regverdig te wees alvorens daar ‘n uitslag in so ‘n aangeleentheid is.
Om menings na die een of ander kant te help vorm voor daar ‘n uitslag is, is gevaarlik en kan selfs kwetsend wees.
En as ‘n persepsie gevorm is, is dit moeilik om dit om te keer.
‘n Saak het dikwels drie kante en is dit belangrik dat mens dit pragmaties beskou.
Te maklik word mense op sleeptou geneem en kry stories stertjies en het die beriggewer klaaglik misluk in die basiese beginsel van regverdigheid en ook regverdige verhoor as daar reeds in ‘n tipe “boendoehof-styl” berig word en mense skuldig of onskuldig bevind word.
Media moet onafhanlikheid nastreef en te alle koste probeer verhoed om bloed aan hul hande te kry.


Ek vertrou dat u die posisie sal verstaan en NIE in die strik sal trap om dit as enige vorm van toesmeerdery te sien nie.
Dit is eenvoudig ons beleid en sal ons daarby staan.
Media behoort nie kant te kies nie, maar bloot binne ‘n land se wetgewing (in soverre die wetgewing nie uitgedaag behoort te word nie) so regverdig moontlik te berig en weg te stuur van die wegvoer en opsweping van lesers en die gemeenskap ten koste van geregtigheid.
Terug by hierdie aangeleentheid: dié courant sal nie daaroor berig nie.
ONGEAG OF IEMAND ONSKULDIG OF SKULDIG BEVIND WORD.
Ons beleid is om met goeie nuus ‘n opbouende verskil in ons totale gemeenskap te help maak en glo ons het reeds in die laaste 12 jaar ‘n groot bydrae gemaak.
Baie dankie
Johan Viljoen
Uitgewer
, dié courant

Leave a Reply

error: Content is protected !!