'n Kykie in die ParlementLatestNeffens die Voorblad

Laaste sake op 2019-agenda in die Parlement

Swartlander en Lid van die Parlement, asook die DA se skaduminister vir vervoer en hul kiesafdelingshoof vir Bergrivier skryf:
Met die jaar wat einde se kant toe staan maak die parlementêre program ook vandeesweek klaar, maar vir die meeste van ons beteken dit bloot dat ons die een hoed verruil vir die ander een. Elke parlementslid, as een van 400 in die Nasionale Vergadering, 90 in die Nasionale Raad van Provinsies en elkeen van die nege Provinsiale Wetgewers se lede het, benewens daardie verpligting, ook ‘n kiesafdeling oftewel nog ‘n “ander” hoed.
Wetgewing wat egter geprioritiseer word, soos in die geval van die omstrede Nasionale Gesondheidversekering-wetsontwerp, geniet in hierdie tyd ‘n publieke deelnameproses met interaksies geskeduleer vir insette vanuit die Oos-Kaap Provinsie wat die betrokke portefeuljekomitee vir Gesondheid vir nog ‘n bietjie langer gaan besig hou.
Die laaste lewendige vraesessie vir die jaar vind ook vandeesweek plaas. Alle partye kry die geleentheid om vrae direk aan die betrokke minister te kan vra. Die aanleidende vraag word geplaas (https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Docs/quest_pap/38a5f35c-d8e2-4aaf-a030-151571cfc616.pdf) en die minister reageer dan hierop, waarna enige verbandhoudende opvolgvrae gevra kan word. Aan die einde van ‘n beginjaar soos hierdie een (ná die 2019-verkiesing) word daar ook tyd gemaak vir wysigings aan ons parlementêre reëls, nuwe toevoegings en nuwe idees.
Benewens die reeks funksies en take van die Parlement, maak die grondwet ook daarvoor voorsiening dat sekere aanstellings en beëindigings deel is van ons werk, onder andere die aanstellings bekend as Hoofstuk 9(van Die Grondwet)-instellings soos die Ouditeur-Generaal, Die Openbare Beskermer, en ander. Die poste van Adjunk- Nasionale Direkteur en Spesiale Direkteur van Openbare Vervolging in die Nasionale Vervolgingsgesag is ook op die agenda. Daar word groot teenstrydigheid verwag wanneer die aanstelling van die Publieke Dienste Kommissaris en Adjunk-Openbare Beskermer gefinaliseer moet word. Aanbevelings is bekend en ‘n skrale 201 stemme ná enige kant gaan die uitslag bepaal.
In parallelle sittings gaan die 90-tal in die Nasionale Raad van Provinsies ook hul werksaamhede vir 2019 afhandel. Die 16 dae van Aktivisme teen geweld teen vroue en kinders-debat en oorwegings van die Aanpassings in Verkrygingswetsontwerp maak hiervan deel uit.
Heel teen die einde van die Agenda in Die Huis is die veertigtal departementele begrotings wat in ‘n marathonsessie van ongeveer 8 ure hanteer sal word – elkeen met ‘n aparte geleentheid vir elke party om verklarings op te maak indien hulle nie saamstem nie.
Een van die laaste take, en weg van Die Huis in Pleinstraat, is die Speaker-forum wat in Johannesburg sal vergader. Dié liggaam koördineer en ontwikkel wetgewing en bestuur die skedulering hiervan – verseker ‘n plek waar baie van ons ‘n spreekwoordelike vlieg teen die muur sou wou wees.
Daar is ook ‘n amptelike afvaardiging van parlementslede in Spanje wat deelneem aan die VN se konferensie oor Klimaatsverandering. Ander laaste brokkies waaroor daar baie in die gange gepraat word is die SCOPA-vergadering met COGTA, SALGA en Nasionale Tesourie en planne om die ESKOM skuld van Munisipaliteite aan te spreek. Dit, teen die agtergrond daarvan dat ESKOM 3 Munisipaliteite in die Vrystaat wil “afskakel” weens wanbetaling. Die eerste terugvoersessie tussen Parlementêre regslui en die Ad Hoc-komitee oor wysigings van Artikel 25 van die Grondwet gaan plaasvind en die Staande Komitee oor Finansies het voorberei vir ‘n sessie met PIC oor Steinhoff se R20 Miljard verlies.
Met verwysing na die “ander hoed” duur ons kiesafdelingsperiode van 9 tot 13 Desember en weer van 13 Januarie tot 27 Januarie 2020.
Kiesafdelingtyd beteken: regstaan vir alle kwessies in jou portefeulje, van publiek tot media, skakeling met publiek in jou kiesafdeling en oorsig oor alle dienste wat in jou munisipale gebied gebeur, of nie gebeur nie. Meer inligting oor kiesafdelings en hul kantore kan hier verkry word: https://www.pa.org.za/info/constituency-offices
Laat my toe om ter afsluiting almal ‘n geseënde feestyd toe te wens en indien u reis, wees veilig.

Leave a Reply

error: Content is protected !!