Latest

Mag u wense vir 2020 vervul word – burgemeester

Beste inwoner van die Swartland en besoeker,
Dis vanjaar baie moeiliker vir my om hierdie Kersboodskap te skryf as andere jare.
Ná my twee operasies in 2016, waarvan die een kanker aan die skildklier was en die ander ‘n operasie aan my heup, wat gediagnoseer is as tuberkulose aan die sagte heupweefsel het ek gedink, dank ek die Here dat ek dit kon oorleef en dat tye gaan verbeter.

In 2017 word ek toe feitlik blind as gevolg van die gebruik van ‘n soort medisyne en die dokters het nie baie hoop gehad dat ek weer my sig terug sou kry nie.

Weer eens het die Liewe Vader my egter bygestaan en het ek van my derde terugslag tot so ’n mate herstel dat ek teen die middel van 2018 weer 75% van my sig teruggekry het en dat ek ná ‘n jaar weer ‘n motor kon bestuur en my werk kan doen.

Maar toe kom die volgende terugslae wat wys dat niks so ondermynend is vir die lewensgehalte van jou menswees as wanneer jou geloofwaardigheid onder verdenking kom nie. (Dieselfde geld natuurlik vir ‘n munisipaliteit). Geloofwaardigheid is iets wat jy nie koop of huur nie, dit is nie iets van jou nie, dit is JYSELF. Dit is ‘n lewenswyse!!!

‘n Mens met selfrespek, respek vir sy/haar medemens en goeie oordeel vir wat reg en verkeerd is, soos die nakoming van reëls en prosedures – soos wat van ‘n goeie leier verwag word – plaas ‘n besondere hoë premie op geloofwaardigheid.
Nou weet ons ook dat ons nie in die ideale wêreld leef nie en daarom tref gemene dinge ons in hierdie stukkende wêreld. Dit is eenvoudig so dat geloofwaardigheid een van die kwesbaarste kante van ons bestaan is.

Jy hoef nie altyd met ander se gewoontes, gelowe en manier van dink en doen saam te stem nie, maar jy moet leer om ander mense te respekteer, ongeag velkleur, taal of gewoontes.
Almal is God se skepsels.

Integriteit is soos BTW – Besonderse Toegewyde Waarde – tot die lewe.

Kerstyd is ‘n tyd van welwillendheid. ‘n Tyd van omgee vir mekaar. Kom ons gebruik dit om uit te reik na ons naaste.

Ons dink ook aan almal wat hartseer en smart beleef het – aan dié wat hulle geliefdes, vriende en kollegas die afgelope jaar aan die dood afgestaan het en dra hulle aan God op vir genesing op Sy tyd.

Vir diegene van u wat die Swartland oor die Kerstyd verruil vir ‘n koeler of warmer klimaat, wens ek dat u veilig sal reis en dat u goed sal uitrus en met nuwe geesdrif in 2020 sal terugkeer. 

In hierdie Kerstyd wil ek aan u een en almal ‘n baie geseënde Kersfees toewens.
Mag u in hierdie tyd die hemelse vrede van Jesus Christus ervaar en in u harte saamdra regdeur die nuwe jaar.

Ek wil vir u almal baie dankie sê vir die bydraes, hoe gering ookal, wat u gemaak het tot die vooruitgang van die Swartland. Ook ‘n groot dankie aan almal wat my en die Swartland Munisipaliteit bystaan in moeilike tye.

Dankie dat ons munisipaliteit u na aan die hart lê en vir u samewerking om te verseker dat die vennootskap tussen die raad, amptenare en die gemeenskap so goed werk.

‘n Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige Nuwe Jaar aan u almal!
Mag u wense gedurende 2020 vervul word met die liefde van ons Hemelse Vader.

Tijmen van Essen
Uitvoerende Burgemeester, Swartland

Leave a Reply

error: Content is protected !!