FEATUREDGeneral

Nuwe model: Swartland Toerisme straks geprivatiseer

image_pdfimage_print

Toerisme in die Swartland moet ‘n nuwe bestel kry waar ‘n private nie-winsgewende organisasie die bestaande struktuur vervang.
Dit is die voorlopige breë aanbeveling van ‘n konsultasieproses wat tans deurloop word om dié komponent van die streek se ekonomie te bestuur.
Die Swartland Munisipaliteit het kenners aangestel om die bestaande toerismemodel onder loep te neem en ‘n nuwe plan te ontwikkel.

Martin Jansen van Vuuren en Francois Viljoen deel dekades se ondervinding in die toerismebedryf en het nou saamgewerk en gekonsulteer in die ontwikkeling van toerismemodelle vir ander munisipaliteite.
Die nuwe plan wat teen die einde van Februarie aan die munisipaliteit voorgele sal word, moet dan deur ‘n goedkeuringsproses loop en die implementering kan na verwagting teen middel van aanstaande jaar afgehandel wees.
Voorlopige aanduidings is dat die grootste gedeelte van die toerisme-administrasie voortaan gesentraliseer sal word met bemarkings- en ontwikkelingstake wat na die onderskeie dorpe of substreke afgewentel sal word.

By die toerismewerkwinkel op Malmesbury was Henk Bruwer (voorsitter Swartland Toerisme), Michael Rangasamy (speaker van die Swartland se munisipale raad), Tijmen van Essen (burgemeester), Francois Viljoen (konsultant), Madelaine Terblanche (direkteur korporatiewe dienste – Swartland Munisipaliteit) en Martin Jansen van Vuuren (konsultant)

By ‘n werkwinkel oor die toerismemodel het rolspelers van die onderskeie dorpe hul sterk daarteen uitgespreek dat die dorpe hul identiteite moet verloor.
‘n Voorgestelde nuwe struktuur sal ook direkteure in die private sektor binne en buite die direkte toerismebedryf insluit.
Op die werkwinkel is ‘n SWOT-analise oor toerisme in die Swartland gedoen en ontwikkelingsgeleenthede is ook bespreek.
‘n Die voorspelling isdat die opgegradeerde N7 ‘n positiewe inspuiting vir toerisme op al die dorpe in die Swartland sal wees.
Die burgemeester, Tijmen van Essen, het gesê “toerisme is een van die grootste werkskeppers in die area.”
Oor die gebrek wat daar tot dusver was aan behoorlike statistiek oor die aantal toeriste wat die streek besoek, het hy bygevoeg: “Ons sal graag meer geld vir toerisme wil gee as ons die syfers het om dit te rugsteun.
“Ons wil hê toerisme moet in totaliteit werk tot almal se voordeel.”
Die opname wat deur die konsultante gedoen is, dui op ‘n minimum aantal kamer/eenheidsbesttings van 95 831 per jaar in die Swartland. Dit, het Eric Venter van Riebeekvallei Toerisme gesê, “beteken R48 miljoen slegs aan akkommodasie.
Viljoen het gesê hy vermoed die syfers in die opname is nog ver onder realistiese syfers en dat dit waarskynlik dubbeld soveel is.

Leave a Reply

error: Content is protected !!