Dis Goeie Nuus

Profeet hulle hoor jou woorde

Die boek Esegiël is deur die profeet Esegiël tydens die ballingskap geskryf ongeveer 593-570 voor Christus Jesus ons Redder.

In hoofstuk 33 kom die woord van die HERE na die profeet en sê aan hom dat hy as ’n wag oor die huis van Israel aangestel is, en as hy ’n woord van die HERE hoor moet hy die volk namens die HERE waarsku. As iemand nie luister nie sal hy in sy boosheid sterf, maar as jy hom nie waarsku nie, dan sal ek sy bloed van jou hand eis. As jy hom waarsku en hy luister en draai weg van sy bose weg, sal hy lewe. As die regverdige onreg doen, sal aan sy regverdige dade nie gedink word nie en deur die onreg wat hy gedoen het sal hy sterf.

Die profeet kry die woord dat die HERE geen behae het in die dood van n sondaar nie maar dat hy sal wegdraai van sy bose lewenswandel en lewe.

Profeet hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!