LatestNews

SM se Highlands beste stortingsterrein

image_pdfimage_print

Die Swartland Munisipaliteit se Highlands-stortingsterrein is pas aangewys as die beste in die Wes-Kaap.
‘n Jaarlikse oudit wat die laaste jare deur Afriforum gedoen word om die afvalbestuurspraktyke in spesifieke munisipaliteite te evalueer “het ten doel om te bepaal of verantwoordelike bestuur plaasvind. Ook om te verseker dat aanbevelings vir beste praktyk, asook omgewings-, gesondheids- en veiligheidsvereistes nagekom word.”

Elke munisipaliteit se ouditresultate is ontleed en verwerk tot ’n punt uit 100 om nakomingsprestasie te meet. Highlands het 98 punte in die oudit gekry.
Afriforum se nasionale bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, het die ouditverslag wat pas uitgereik is, opgestel. Hy het by navraag aan dié courant gesê ‘n “punt van 98 is baie goed”.
Hy het in die verslag sy dank uitgespreek teenoor al die munisipaliteite wat wel “leiding in Suid-Afrika neem, hulle werk onberispelik doen deur te verseker dat afval op ‘n verantwoordelike wyse bestuur word en dus voldoen aan toepaslike wetgewing en lisensies vir die bestuur van afval.
“Hierdie munisipaliteite moet beloon word vir die feit dat hulle hulle gemeenskappe en die omgewing teen besoedeling en gevaar beskerm.
“Nienakoming van voorskrifte by vullisterreine besoedel die lug, land en waterbronne. Dit mag nie geduld word nie, want dit raak die gemeenskap se gesondheid en veiligheid direk.”

Luidens die verslag kan “daar min fout gevind word met die Suid-Afrikaanse wetgewing om afval na behore te bestuur,” maar “dit lyk egter nie of die toepaslike wetgewing toegepas of afgedwing word nie”.
Die Highlands-terrein het volgens die verslag in 2019 en 2020 96 en 94 punte onderskeidelik gekry.
Die enigste ander stortingsterrein in ide provinsie wat vanjaar ook 98 punte kon behaal, is die Kraaifontein Interwaste-stortingsterrein. Dit is ‘n private terrein.
Afriforum het vanjaar 153 terreine landwyd onder loep geneem. Daarvan het 27 80% en hoër gekry.
In die Wes-Kaap is 27 terreine geoudit en 12 het die minimum van 80% behaal, gevolg deur Gauteng met 9 uit 17.

“Verskeie gemeenskappe het aan die projek deelgeneem deur hul plaaslike vullisterreine te inspekteer en 33 vrae daaroor te beantwoord. Die 33 vrae dek alle wetlike minimum vereistes waaraan ’n vullisterrein moet voldoen soos uiteengesit in die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Vullis 59 van 2008.

Dit het bygedra tot die gegewens wat gebruik is om die oudit van voldoening aan die minimum vereistes vir vullisterreine op te stel. Hulle is vergesel deur AfriForum se provinsiale koordineerders en verskeie ander belanghebbendes, waaronder munisipale amptenare, die media en diensverskaffers,” aldus die verslag.
Die Vrae is in 5 hoofafdelings gegroepeer – i) Toegang en Beheer; ii) Hulpbronne; iii) Bedrywighede; iv) Dreinering en v) Monitering en Rekordhouding.

Leave a Reply

error: Content is protected !!