CommunityLatest

Malmesbury kyk nou na twee nuwe hospitale

image_pdfimage_print

Die planne vir twee hospitale – 1 privaat en 1 van die staat, op die buitewyke van Malmesbury, vorder.
Die Swartland Munisipaliteit het verlede week goedkeuring verleen dat gedeeltes van erwe 7456 en 12492 aan die departement van openbare werke vervreem kan word om ‘n distrikshospitaal en later ‘n laerskool te huisves.

Bouwerk aan die distrikshospitaal aan Darlingweg (op die westelike grense van die dorp) sal volgens die huidige beplanning in 2026 ‘n aanvang neem.
Die hospitaalterrein sal 3,71ha beslaan en die aanliggende skoolterrein 3,48ha.
Die Raad het in beginsel goedkeuring verleen in terme van Artikel 14 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 dat die eiendom uit-die-hand-uit aan die
Wes-Kaapse Departement Vervoer en Openbare Werke vervreem word.
Ná onafhanklike waardasie is daar ooreengekom dat die munisipaliteit die grond vir R2,77m en R2,6m onderskeidelik van die hand sal sit.
Dit sluit BTW uit en is ook onderhewig aan ‘n lys voorwaardes.
Die huidige Swartland-hospitaal is verlede jaar ná herbouings, genoodsaak deur ‘n vroeëre brand, heropen. Volgens ‘n woordvoeder van die provinsiale gesondheidsdepartement, Mark van der Heever, sal dié hospitaalgeboue, wanneer die nuwe hospitaal voltooi is, aan “Openbare Werke teruggegee word, aangesien hulle die eienaars is.

“Ons sal wel steeds die distrikskantoor, die EMS-basis en forensiese patologiedienste daar bly gebruik,” het hy bygevoeg.

Die goedgekeurde hospitaal-perseel

Die beplande nuwe hospitaal sal ongeveer 13 800m² beslaan en 132 beddens hê teenoor die Swartland-hospitaal se huidige 85 beddens.
Die aanliggende skoolterrein sal volgens aanduidings nie binne die volgende 5 jaar ontwikkel word nie, omdat dit nie tans in die onderwysbegroting is nie. Die begroting is deur onder meer die droogte en Covid geaffekteer asook ‘n wysiging in die strategie ten opsigte van tegniese/beroepsgerigte fasiliteite.

Die skoolperseel

Volgens die planne sal daar later ‘n laerskool vir 1240 leerders van graad R tot graad 7 gebou word.

Intussen vorder planne ook vir die bou van die Samaritan Private Hospitaal aan die noordekant van Malmesbury as deel van ‘n groter R700m kommersiële ontwikkeling ook goed.

Die terrein langs die N7 vir die private hospitaal en streekwinkelsentrum

Die huidige beplanning is dat grondwerke van dié ontwikkeling in Oktober ‘n aanvang kan neem met die hospitaal en streekwinkelsentrum wat dan hul deure in 2023 open.
Dié hospitaal sal volgens beplanning 88 beddens, 5 teaters en verskeie dokterskamers huisves.

Die planne vir dié ontwikkeling sluit ‘n verkeersirkel op Voortrekkerweg in om toegang tot die ontwikkeling te bied. Die 5-beensirkel sal dan ook die aansluitings – noord (afrit) en suid (oprit) – met die N7-insluit.
Die kostes van dié nuwe sirkel sal deur die Swartland Munisipaliteit en die ontwikkelaar gedeel word.

Leave a Reply

error: Content is protected !!