Agri/BusinessLatest

N7 nou tot by Moorreesburg herbou

Ook nuwe klimbane en kruisings

Bouwerk aan die opgradering van die N7 noord van die Hopefield-wisselaar tot by Moorreesburg sal binnekort begin en vir 38 maande duur teen ‘n tenderkoste van R569,1m.
Nadat die opgradering van die N7 in 2012 by Melkbosstrand-wisselaar afgeskop het en die eerste fases vanaf Kaapstad tot by die Hopefieldwisselaar verlede jaar voltooi is, kom gedeelte 8 nou aan die beurt.

Die opgradering vanaf Rooidraai sal nie die N7 as dubbelbaansnelweg verleng nie, maar die pad word verbreed met die opgradering van bestaande en bou van nuwe klimbane om veiligheid en verkeersvloei te bevorder.
Só het Petronella Theron, projekbestuurder van die SA Padagentskap (Sanral) gesê.

Die nuwe Hopefield-wisselaar

Die kontrak vir dié fase is aan Martin & East toegeken en sal daar na verwagting vandeesmaand reeds met voorbereidings begin word.
Onder die voorwaardes van die kontrak is die insluit en kontraktering van die werk aan klein en medium voorkeurondernemings vir ekonomiese ontwikkeling asook die gebruik van plaaslike werksmag. Theron voeg by dat opleiding en ontwikkeling prioriteit sal geniet by die projek om te verseker dat beide die klein en medium ondernemings sowel as die plaaslike arbeidsmag kan baat by nuwe vaardighede en kennis wat hulle in staat sal stel om groter projekte aan te pak.
Die stuk pad dra volgens opnames ongeveer 5 218 voertuie per dag (in beide rigtings), waarvan 21% swaar voertuie is.

Naas die bykomende klim-/verbygaanbane en die verbreding van strukture asook die rekonstruksie van die gedeeltes langs die pad, is daar nege kruisings/toegange wat opgegradeer moet word.
Voorts is daar 4 ingange van ondergeskikte paaie asook 65 plaas- en ander ingange wat verbetering vereis.


Die bestaande rybaan moet verbreed word tot die volgende dwarssnitte:

• Waar geen klimbane aangelê word nie: Twee bane van 3,7 meter breed en twee skouers van 3,5 meter breed (3 meter bedek). Die totale rybaanwydte is 14,4 meter waarvan 13,4 meter bedek is.

• In gevalle waar klimbane aan beide kante gebou word, sal elke kant ‘n skouer van 1,5 meter breed hê waarvan (1 meter bedek is) met ‘n 3,5 meter stadige baan en ‘n 3,7 meter vinnige baan. Die totale rybaanwydte is 17,4 meter, waarvan 16,4 meter bedek is.


Van die bestaane klimbane moet verleng word en agt nuwe klimbane moet bygevoeg word wat die totale lengte van klimbane na 16,97 km sal neem.

Tweerigtingverkeer

Dit is ook ‘n voorwaarde vir hierdie kontrak dat tweerigtingverkeer gehandhaaf moet word. Dit sal die konstruksie van 5,21 km tydelike verbreding noodsaak.
Sodra die tydelike verbreding voltooi is, kan die opgradering van die bestaande rybaan aan die teenoorgestelde kant dan onderneem word terwyl tweerigtingverkeer gehandhaaf word.
*Volgens aanduidings is die opgradering van die N7 noord van Moorreesburg dan die volgende projek.

Leave a Reply

error: Content is protected !!