Agri/BusinessFEATURED

SM se oop deur vir Landbou verblydend – Basson

Dit is verblydend om te weet die Swartland Munisipaliteit het ‘n oop deur vir die Landbou.
Só het voorsitter Thys Basson gisteraand gesê by die Algemene Jaarvergadering van Agri Malmesbury.

Basson het in sy voorsittersverslag die noodsaaklikheid van ‘n goeie verhouding tussen landbou en die plaaslike owerheid uitgelig.
Hy het ook kommer oor die stygende pryse van kunsmis, ander chemikalieë, diesel, lone en elektrisiteit uitgespreek.

Lede van die bestuur en verteenwoordigers by die vergadering was van links Liam Viljoen, Eben Schellink, Zelda Burger, Dickie Hewitt, Thys Basson, Uys van der Westhuizen, Truter de Kock en Joepie de Kock.

Basson, wat vir nog ‘n jaar as voorsitter sal dien, het die koringstudiegroep gelukgewens met hul suksesvolle koringstudieproewedag. “Die sukses wys in die finansiële state.”

Ewan Louw, Jacques van Wyk en Dirk Lesch.

Hy het ook melding gemaak van die skaapstudiegroep se “visie om uit te reik na Moorreesburg om wol- en vleisproduksie uit te bou”.
Basson het lede aangemoedig om aan te sluit by Malmesbury Veiligheid.

Lappies Labuschagne, Neels Welman en Francois de Villiers.
Wilhelm Dreyer, Johan Loubser en Wilhelm van Niekerk.

Agri Malmesbury se finansiële jaarstate is deur Charl Bezuidenhout aan die lede voorgehou.
Die bestuur vir die volgende jaar is Thys Basson (voorsitter), Dickie Hewitt (ondervoorsitter), Zelda Burger (sekretaris), Philip Geldenhuys (ondersekretaris) met Eben Schellink, Machiel Smuts en Truter de Kock as addisionele lede. Daar is besluit dat die bestuur nog lede kan koöpteer.

Leave a Reply

error: Content is protected !!