LatestOns Mense

Veteraanraadslid Rust word onthou

image_pdfimage_print

Terwyl boodskappe van medelye instroom ná die dood van die veteraanraadslid en oud-burgemeester van die Swartland, raadsheer Klasie Rust, kyk ons terug na ‘n onderhoud met dié courant 11 jaar gelede.


Februarie 2012 – In ons reeks onderhoude met raadslede van die Swartland Munisipaliteit, gesels ons vandeesweek met raadsheer Klasie Rust, veteraan in diens van die Swartland Munisipaliteit sowel as die Weskus Distriksmunisipaliteit.
Hy was vir 13 jaar burgemeester.
Vertel ons van uself?
Ek het op Malmesbury grootgeraak en B.Sc Landbou by die Universiteit Stellenbosch studeer. Later het ek B. Comm deur Unisa behaal. Ná my studies het ek by die destydse Bokomo Voere (nou Nova Voere) gaan werk. My aanstelling was met die oog op die verwerking van die oor-aanbod van lupine en daarom het ek by die Epping Laboratorium begin werk.
My vrou, Elize, het onderwys gegee, eers op Caledon voordat sy op Malmesbury kom skoolhou het. Hier het ons paaie in 1962 gekruis, ons is getroud en vier kinders is uit ons huwelik gebore.

Vertel ons van u politieke loopbaan?
Terwyl ek by Bokomo gewerk het, is ‘n raadslid oorlede. Ek is deur ‘n kollega oorreed om myself beskikbaar te stel vir die tussenverkiesing en is toe verkies – dit was in 1979, 33 jaar gelede.
Die raadslede was daardie jare sonder ‘n politieke verbintenis in die raad – daar was agt raadslede vir Malmesbury. Die bedrywighede van die raad was nie vir my vreemd nie – my pa, Nicolaas Rust, was ook al die jare ‘n raadslid en was op daardie stadium die burgemeester en hy was ook vir ‘n tyd ‘n lid van die Provinsiale Raad (LPR).
Hy en ek was vir vier jaar saam op die Raad voordat hy in 1983 afgetree het. Destyds was daar nie voltydse raadslede nie en ons moes ons gewone verlof by die werk neem om konferensies en groot munisipale vergaderings by te woon.
Ek was daardie jare baie betrokke by gemeenskapsake: Terwyl ek burgemeester was, het ek gelyktydig in die skoolkomitees van die hoër- en laerskool gedien, asook die hospitaalraad – en nog voldag gewerk. Nogal ‘n dol tyd in twee ampte!
U is raadsheer by twee munisipaliteite. Sal u enigiets anders doen as u weer u lewe kon oorhê?
Die raadsheerskap is erkenning vir diens gelewer en word bepaal volgens ‘n puntestelsel. Die aantal jare diens gelewer as ‘n raadslid speel ‘n rol daarin, asook ander faktore soos ‘n skoon rekord, ensovoorts.
Ek het in 2009 raadsheerskap by die SM ontvang en ook in 2010 by die WKDM. Ja, ek sal alles weer só doen, want ek het baie goeie ondervinding opgedoen in die proses. Ek het baie mense leer ken, in alle vlakke van die samelewing. ‘n Mens kan nie dié kennis en ondervinding kóóp nie!

Wyle Raadsheer Klasie Rust

Was daar groot veranderinge in die 33 jaar in die Raad?
Deesdae word die raadslidskap aan politieke partye gekoppel. Vroeër het ons elkeen ook ‘n betrekking beklee. Gelukkig het die tegnologie geweldig ontwikkel – destyds moes die finansies-afdeling alle inkomstes en uitgawes bereken en met die hand uitskryf …
As ek dink hoe ons daardie jare met formele hemp en das gaan werk het, sonder lugverkoeling, dan het só baie verbruikers van munisipale dienste nie wóu betaal nie.
Ander knelpunte is die verkeer en parkering in die middedorp: SM ondersoek tans alle moontlikhede om dit te verlig, al is dit tydelik, totdat die verbypaaie buite-om die dorp realiseer. Die moontlikheid van ‘n vragmotorhalte buite die dorp word ook ondersoek en dit behoort verligting te bied vir die groot voertuie wat snags in die dorp parkeer.

Wat maak u opgewonde oor u werk by die SM?
Ten spyte van die ekonomie, groei en ontwikkel die Swartland steeds!
As alles realiseer wat tans op die tafel is, kan ons net trots wees.
Terwyl Malmesbury se inwonertal uitbrei, was dit ‘n wyse besluit om die nuwe rioolwerke te bou. Geen ontwikkeling is moontlik as die basiese dienste soos riolering, onvoldoende is nie.

* ‘n Sertifikaat van Verdienstelikheid is op 28 Julie 2016 tydens die raadsvergadering aan Raadsheer Klasie Rust (links op die foto) oorhandig. Hy was sedert 1979 ononderbroke ‘n lid van die Raad in die volgende hoedanighede:
1979-1982 en 2001-2016: Raadslid
1983-1984 en 1997-2000: Onderburgemeester
1984-1997: Burgemeester
2012-2016: Speaker
Raadsheerskap is aan hom toegeken in 2009.

Rust ontvang die toekenning van Raadsheer Tijmen van Essen. Foto: Swartland Munisipaliteit

Leave a Reply

error: Content is protected !!