LatestSports

Swartland Atletiekklub kies bestuur, gee pryse

Die Swartland Atletiekklub jet onlangs die nuwe bestuur verkies en lede vereer vir prestasies die afgelope jaar.

Die nuwe bestuur is Rodger Arendse (klubkaptein, Moorreesburg), Natania Esterhuizen (sekretaresse), Piet Smit (agter, voorsitter), Sarie Erasmus (voor, addisionele lid, Moorreesburg) , Christa Marais (klubkaptein, Malmesbury) , Karola Venter (addisionele lid, Malmesbury) en Bennie Carstens (ondervoorsitter).

Onder die lede wat toekennings ontvang het, was die Stappers van die Jaar: John Dürr en Christa Marais en die Sportman en Sportvrou van die Jaar:
Andre van Rooyen en Wanda Carstens.

Daar is ook ‘n groep lede aangewys as die klub se wedloopvrate (dié lede wat aan die meeste wedlope deelgeneem het). Hulle is Hazelie Swarts, Lise Carstens, Wanda Carstens, Frikkie Carstens en Hannes Pieterse.

Danfred Afrika

Danfred Afrika het die toekenning ontvang vir die lid wat die beste vordering en deursettingsvermoë aan die dag gelê het, terwyl André van Rooyen en Petrus Zwane die klub se afstandwenners is.

Leave a Reply

error: Content is protected !!