LatestNews

Cleophas wil skoon strate, ekonomiese ontwikkeling sien

Ek is dankbaar dat die kiesers my die geleentheid gegee het om die Swartland te lei vir die volgende vyf jaar.
Só het die nuwe uitvoerende burgemeester van die Swartland, raadsheer Harold Cleophas, by sy inhuldiging gesê.

“Hierdie munisipaliteit is een van die 10 bestes in die land. Só het ‘n onlangse opname gewys.
“Ek is trots om die Swartland Munisipaliteit te lei en wees verseker dat ek my rol as uitvoerende burgemeester met nederigheid, toewyding en respek sal vervul.
“Die vlak van dienslewering is van ‘n beduidende hoë standaard.”
Cleophas het die vorige burgemeester, Tijmen van Essen, bedank vir sy rol en bydrae tot die sukses van die munisipaliteit.
Hy het ook ‘n spesiale woord van dank gerig aan die voormalige onderburgemeester, Maude Goliath, vir haar diens aan die Swartland. Goliath het onlangs uit die politiek getree.

Die sweep van die ANC in die Swartland, raadslid Bulelani Penxa, is ook een van die Swartland Munisipaliteit se 4 afgevaardigdes s op die raad van die Weskus Distirksmunisipaliteit.

Oor die pad vorentoe het Cleophas aan sy raad gesê: “Die mense wat vir jou gestem het, gaan jou verantwoordbaar hou.
“Ons is van verskillende partye, maar ons is ook hier om te dien. Ons kan nie toelaat dat politiek ons hierdie rol laat versaak nie.
“Ons is hier geplaas om toe te sien dat diens gelewer word.”
Cleophas het die amptenary onder leiding van die munisipale bestuurder, Joggie Scholtz, bedank vir hul rol in dienslewering.

“Die bestuur van munisipaliteite gaan in die toekoms ‘n al groter uitdaging word. Onder meer omdat die eise en verwagtigne van inwoners groter raak.”
Hy het bygevoeg dat die verwagtinge dikwels is ten opsigte van dienste wat wetlik nie onder munisipale funksies val nie.
“Die grootste uitdaging is die bevolkingsaanwas. En ons sal moet tred hou daarmee.
“Gaan ons byvoorbeeld genoeg water hê oor 20 jaar.
“Ons kan duisende huise bou, maar as ons nie begin om meer wateropgaarkapasiteit en ander fasiliteite te skep nie, kan ons in die moeilikheid kom.”

Raadsheer Michael Rangasamy is vir ‘n tweede termyn tot speaker verkies.

Hy het voortgegaan met ander aspekte wat aandag moet kry.
Kommunikasie intern asook na die inwoners moet verbeter word, sê hy.
Cleophas wil ook sien dat wetstoepassing meer produktief raak.
Hy het kommer uitgespreek oor die produktiwiteit van die spanne wat die dorpe skoon maak, maar krediet gegee vir die spanne wat vullisverwydering doen.
Hy het dié diens as “stiptelik, doeltreffend en uitstekend” beskryf.
Die nuwe burgemeester het ook gepraat oor onwettige storting van vullis.
“Ons sal dit moet beperk. Ek benodig ‘n oplossing.”

Hy het oor werkskepping gepraat en gesê daar is geld ontvang vir dié doel.
“Teen die einde van Februarie 2022 moet ons ten minste 120 nuwe tydelike poste skep.”
Oor strate het hy gesê baie strate is vuil en nie op standaard nie. Hy sal ook die teer van meer grondstrate wil sien.
“Ons kan kyk na die Weskus Distriksmunisipaliteit vir ondersteuning in die bou van strate. Die WKDM is die enigste munisipaliteit van sy soort wat nog oor ‘n padbouspan beskik.”

Onder die ander aspekte wat aandag moet geniet, sê Cleophas, is die jeug en senior burgers.
Ook werkloosheid, het hy gesê, is verregaande.
“Ons moet mense die spreekwoordelike vis leer vang, eerder as om aan hulle vis te voorsien.”
Ekonomiese ontwikkeling van die streek se dorpe is belangrik, het hy bygevoeg, en gesê planne om dorpe ekonomies meer volhoubaar te maak, is noodsaaklik.
Hy het ook toerisme se rol uitgelig en voorgestel dat daar belê word in die aanbied van konferensies en berade in die streek.
‘n Ander probleem wat Cleophas uitgelig het, is die straatrenne in die nag.
“Dit kan nie langer geduld word nie.
“Genoeg is genoeg.” Hy het opdrag gegee dat beskermingsdienste ‘n plan moet voorlê om dié probleem die hoof te bied.
“As ons vir hulle ‘n plek moet gee waar hulle kan speel, moet ons dit doen.”

Pastoor Johnny Philander

Die eerste vergadering van die vyfde Raad van Swartland Munisipaliteit is vroeër deur pastoor Johnny Philander geopen.
Philander het gesê hy wil graag die nuwe raadslede eerder na hekwagters “gate keepers” herdoop.
Hy het gesê dat dit in hierdie tye ook noodsaaklik is om te midde van terugslae te kan terugbons, maar eintlik eerder vorentoe te bons.
Om dit te kan doen is dit belangrik dat elkeen se eie huis agter die skerms in orde is en nie net ons openbare beeld nie, aldus Philander.
Hy het ook gepraat oor kommunikasie – diep en divers. “As raadslede is dit noodsaaklikheid om te kan luister – ook na diegene na wie jy nie wil luister nie. Tree in gesprek met mense met wie jy nie wil praat nie. Konfronteer mense en voer daardie moeilike gesprekke. Dan sal ons ‘n beter munisipaliteit hê.”
Philander het afgesluit met raad oor mislukkings. “Reframe your failures.” Almal het mislukkings, maar om met sukses te vorder, moet jy mislukkings en die beeld en gevolge daarvan omkeer met nuwe beede en suksesse, het hy gesê.

Leave a Reply

error: Content is protected !!