Agri/BusinessLatest

Nuwe eiendomswaardasies oop vir besware

image_pdfimage_print

Eienaars van eiendom in die Swartland kan nou die nuutste voorlopige waardasies van hul eiendom sien nadat die Swartland Munisipaliteit die lys beskikbaar gestel het.
Die voorlopige algemene waardasierol lê ter insae by munisipale kantore asook op hul webwerf.

Die waardasies is gedoen ten opsigte van eiendomswaarde op 1 Julie vanjaar en die nuwe rol sal op 1 Julie 2024 van krag word. Die erf/eiendomsbelasting sal dan ooreenkomstig aangepas wees met die nuwe koers in die 2024/2025-begroting wat intussen vasgestel sal word.
Luidens die munisipale kennisgewing lê die rol ter insae vir openbare inspeksie en die aanteken van besware by die onderskeie Munisipale kantore of die webblad www.swartland.org.za vanaf 10 November 2023 tot 18 Desember 2023.

Die owerheid nooi ingevolge die bepalings van artikel 49 (1 ) (a) (i). van die Plaaslike Regering: Munisipale Wet op Eiendomsbelasting (Wet nr. 6 van 2004) dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon ‘n beswaar kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende ‘n spesifieke eiendom op die eiendomswaardasierol binne bogenoemde tydperk (teen 18 Desember).
Transaksies van soortgelyke eiendom in ‘n streek/gebied/buurt in ‘n voorafgaande tydperk word in terme van voorskrifte as basis vir bepaling van waardasies gebruik.

Die nuwe waardasies varieer baie vergeleke met dié van die vorige algemene waardasierol en aanvullende rolle en daar is op sommige plekke toenames van meer as 100% maar ook wisselende dalings van eiendomswaarde op ander eiendomme.

dié courant het ‘n lukrake lys van eiendomme se nuwe voorlopige waardasies met dié van 2019 vergelyk. Dit is belangrik om daarop te let dat daar moontlik verbeteringe op van die eiendom kon wees sedert 2019 en ook dat dit hoegenaamd nie ‘n verteenwoordigende lys is nie en dus geensins as enige aanduiding van ‘n gemiddeld of tendens beskou, aanvaar of gebruik kan word nie.
Sien tabelle.
(Daar is verskillende belastingkoerse vir onder meer wooneiendom, sake-eiendom en landbou-eiendom.)

Leave a Reply

error: Content is protected !!