FEATURED

SM keur R216m konsep-kapitaalbegroting goed

image_pdfimage_print

Die Swartland se munisipale raad het Donderdag op ‘n dringende raadsvergadering die nuwe konsepbegroting (kapitaal en bedryf) goedgekeur.
Omdat daar nie publieke deelnamevergaderings kan plaasvind nie, is die tydperk vir kommentaar tot 30 April verleng.

Die totale finale konsepkapitaalbegroting vir 2020/2021 beloop R216,349 miljoen met R105,626 miljoen in die eerste jaar uit die Raad se eie fondse.
Die totale begrote kapitaalbelegging oor die volgende 3 boekjare beloop R493,025 miljoen. Dit is ‘n styging van R12,985 miljoen vanaf die vorige goedgekeurde aangepaste mediumtermyn inkomste en uitgawes raamwerk (MTREF) van R480,040 miljoen.


Die raad het ook die aankoop van die Nedbank- en Standard Bank-geboue op Malmesbury ten bedrae van R20,650 miljoen goedgekeur.
Die rede daarvoor is om die druk oor die medium- en langtermyn op die bedryfsbegroting te versag ten opsigte van huurgeld vir die huisvesting van administratiewe personeel, tans in die Checkers-, Pep- en voormalige Santamgeboue.
Die omskakelingswerk om dié geboue in te rig, word geskat op R6 miljoen.
Die Raad het ook in beginsel die opneem van ‘n eksterne lening tot ‘n bedrag van R50 miljoen goedgekeur vir die gedeeltelike finansiering van die Moorreesburg- en Darling Rioolwerke in die meerjarige kapitaalbegroting van 2020/21 tot 2022/23. Dit sal geskied in ooreenstemming met toepaslike wetgewing vir sodanige bedrag.

Leave a Reply

error: Content is protected !!