Latest

Huis Van Heerde vandag 100 – weldoeners reik uit

Die Kinder- en Jeugsorgsentrum op Moorreesburg, Huis Van Heerde, is vandag 100 jaar oud.
Huis van Heerde huisves 70 kinders van geboorte tot 18 jaar.
Kinders/jeugdiges, wat hoofsaaklik van die Weskusstreek afkomstig is, word met kinderhofbevele hier geplaas omdat hulle sorg, beskerming en terapeutiese behandeling benodig.

Die sentrum val onder Badisa, ‘n organisasie sonder winsbejag wat gesamentlik bestuur word deur die NG Kerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.
Die sentrum het sy ontstaan nadat die griepepidemie van 1918 baie kinders wees gelaat het.
‘n Plaaslike predikant van Moorreesburg, ds. Gerrit van Heerde, het die leiding geneem en met die hulp van ander gemeentes is die Kinderhuis gebou. Die staat het ook bygedra met ‘n subsidie.
In 1970 is die beheer van die kinderhuis oorgeneem deur die Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid van die NG Kerk.
In 1988 is die oorspronklike gebou vervang met nuwe geboue wat meer geskik was vir die behoeftes van die kinders.
Huis van Heerde huisves vandag kinders sonder enige diskriminasie teen ras, agtergrond of godsdiens. Dié instelling is afhanklik van ‘n staatsubsidie asook die donasies wat hul uit die gemeenskap ontvang.

Die groep van HTS Drostdy se klas van 1996 wat uitgereik het.

Covid-19 het ook vir dié sentrum groot uitdagings gebring en fondsinsamelingsaksies in die wiele kom ry.
Daar is planne om vir water te boor op die perseel om water te bespaar, maar die insetkostes daarvoor is hoog.
Die afgelope naweek het HTS Drostdy op Worcester se klas van 1996 ‘n uitreik gehou om die kinders ‘n bietjie te bederf en om ‘n bydrae te maak in die behoeftes van Huis van Heerde.

Chris Jordaan sê: “Saam kan ons verskil maak aan die kinders se lewens.”
Die groep wat uitgereik, het die volgende borge vir hul bydraes bedank:
Baie dankie aan die volgende borge wat gehelp het om die dag moontlik te maak.
Roux Lewende Hawe; Oewerzicht Plaas; GVA Boerdery; Bio-Wheat Christo Fourie; JF Hersteldienste; Rina de Kock; Verdi; Pretorius Prokeurs en Overberg Agri (Moorreesburg)
*Huis van Heerde verwelkom enige donasies.
Kontaknommer: 022 433 1042 of admin@heerde.co.za

Leave a Reply

error: Content is protected !!