LatestNews

Verkiesing: kiesers kry 3 stembriewe

image_pdfimage_print

Oor minder as ‘n week op 1 November hou die land verkiesing en in elke munisipale wyk en munisipaliteit moet weer raadslede verkies word.
Elke kieser (in ‘n nie-metro munisipaliteit) wat by ‘n stemlokaal kom, sal ná verifikasie, 3 stembriewe ontvang.

Die eerste stembrief met ‘n gryswit agtergrond is ‘n wykskandidaat-stembrief.
Hier trek jy ‘n kruisie agter die naam van die PERSOON wat jy verkies om vir die volgende 5 jaar as die raadslid in jou wyk te dien.
Maak weer seker in watter wyk jy stem en vergewis jou van die kandidate.
dié courant het vroeër die name van die wykskandidate vir die Swartland per wyk gepubliseer https://diecourant.co.za/2021/10/04/so-lyk-lyste-vir-munisipale-verkiesing/

Die tweede stembrief met ‘n geel agtergrond is dié vir proporsionele party-raadslede in jou munisipaliteit. Elke politieke party het die geleentheid gekry om ‘n lys in te dien in voorkeurvolgorde van dié kandidate wat hul proporsioneel kan verteenwoordig.
Op dié stembrief trek jy ‘n kruisie agter die PARTY van jou keuse.
Die proporsionele kandidate per party word bereken met ‘n formule.
Eers word bepaal hoeveel stemme vir elke proporsionele setel vereis word (kwota):
1
plus
die kwosiënt van die totale aantal geldige stemme uitgebring (wyk plus proporsionele stemme) in daardie munisipale area
verdeel deur
die totale aantal raadslede in die raad (wyk plus proporsioneel) minus die aantal verkose onafhanklike wykskandidate.

Elke party se totale geldige stemme (wyk plus proporsionele stemme) word dan deur die kwota verdeel.
Die heelgetalle verteenwoordig die party se kwota.
Die oorblywende proporsionele setels word gevul in volgorde van die grootste tot die kleinste breukdeel wat oorgebly het by die kwotas.
Ook word die party se aantal verkose wykskandidate hier afgetrek.

Die derde stembrief met ‘n groen agtergrond is dié vir proporsionele party-raadslede vir die distriksmunisipaliteit.
Op dié stembrief trek jy ‘n kruisie agter die PARTY van jou keuse.
40% van die distriksmunisipaliteit se raadslede word op dié manier proporsioneel uit die totale distrik verkies. Die ander 60% word deur die rade van die plaaslike munisipaliteite in daardie distrik afgevaardig/verkies.

Leave a Reply

error: Content is protected !!