Dis Goeie Nuus

‘Hy is die groot krag van God’

Mense laat hulle so maklik mislei.
Dit kom soms voor asof dit vir hulle ‘n speleltjie is.
In hoofstuk agt van Handelinge met die apostels deur die Heilige Gees, skryf Lukas van ‘n sekere Simon wat in ‘n stad in Samaria, die mense vir ‘n tyd lank verbyster het met sy towerye.

Soveel so dat hulle, oud en jonk hom beskryf het as die groot krag van God.
Toe kom daar ‘n diaken met die naam van Filippus.
Die skare het ag gegee op sy woorde en baie het gelowig geword, baie lammes is genees en kreupeles gesond gemaak.
Simon het by Filippus gebly en was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur.
En ons, wat betower ons dat ons nie die wonders om ons raak sien nie of sien u wel die hand van die Here in u lewe?
Die psalmis skryf in hoofstuk 119 vers 18, “open my oë dat hulle kan sien die wonders uit u wet”, in vers 37 skryf hy “wend my oë af dat hulle geen nietigheid sien nie”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!