Latest

Stand van damme – Voëlvlei 3% laer as in 2019

Die watervlak van die Voëlvleidam staan vandag op 65,2% nadat dit ‘n week gelede op 67,4% was.
Die dam, die tweede grootste in die Wes-Kaap was ‘n jaar gelede ‘n rapsie hoër op 68,4% vol.

Met ‘n gemiddelde van 65,8% is die vlak van die vernaamste damme in die provinsie tans 10,9% hoër as die ooreenstemmende tyd verlede jaar.
Die totale gestoorde watervoorraad in die Bergrivier, Bo-Steenbras, Onder-Steenbras, Theewaterskloof, Voëlvlei en Wemmershoek is tans 590 601 megaliter teenoor die 492 762 ‘n jaar gelede.

Die Theewaterskloofdam met ‘n kapasiteit van 480 188 megaliter is nou op 60,2% bykans 18% hoër as ‘n jaar gelede toe dit 42,5% vol was.

Leave a Reply

error: Content is protected !!