CommunityLatest

Kollege ‘sal proses volg oor toekoms van Loedolff-huis’

image_pdfimage_print

Die historiese Loedolff-huis in Malmesbury het beslis betekenisvolle erfeniswaarde. Al is daar elemente wat later bygevoeg is, is daar na my mening beslis onder die dak se vlak baie elemente wat oorspronklik kan wees.
Só gesels argitek, erfeniskenner en konsultant, Graham Jacobs, oor dié gebou waarvan nóg ‘n gedeelte verlede week ingetuimel en ernstige skade aangerig het.

Die Loedolff-huis, op die hoek van Kerk- en Loedolfstraat dateer uit ongeveer 1826, maar het nie aanvanklik gewels gehad nie. Dit is later bygevoeg.
Sien foto van Loedolffstraat wat sover vasgestel kan word, uit ongeveer 1916 dateer.

‘n Lugfoto wat wys dat Loedolff-huis aanvanklik ‘n meer Viktoriaanse voorkoms sonder gewels gehad het. Daar was ook nog heelparty ander geboue in Loedolfstraat en heel bo is die sinagoge (nou die museum) en ook die agterkant van die Vrymesselaarslosie (nou die CRC-kerkgebou) links daarvan.

Dit behoort aan die Weskus Kollege. Toe ‘n gedeelte van die muur onder die agterste gewel verlede jaar ingetuimel het, het dié courant in September berig dat dit deur die Weskus-kollege gebruik is as deel van sy gasvryheidsprogram.

Woordvoerder Ivan Swart het gesê dit is gebruik “om die studente toe te laat om dinge meer prakties te kan ervaar wat hulle geleer het”.
Hy het toe bygevoeg dat die kollege besig was “om met alle belanghebbendes te gesels, insluitende die erfenisowerhede, om te uit te vind wat die volgende stap” sou wees om te sorg dat hul “die gebou weer kan restoureer en só ons studente weer die geleentheid kan bied om hulle praktiese ervaring te kan opdoen”.
Met die onlangse skade het die hele agterste gewel ingetuimel en daarmee saam ‘n gedeelte van die dak en boonste vloer.

Dit het meegebring dat die voorste gewel gekraak het en nou agteroor hang en moontlik ook kan intuimel.
Swart het vandag aan dié courant gesê: “Die kollege was in voorheen gesprek met die erfenisraad en daar was ooreengekom oor die pad vorentoe en wat elkeen van die partye sou doen.

“Die nuutste verwikkelinge rakende die skade het nou die kollege genoodsaak om weer met die erfenisraad te sit en met ‘n opgedateerde plan vorendag te kom. Die kollege het ‘n erfenisbeampte aangestel wat in noue kontak met die plaaslike erfenisraad is oor hierdie aangeleentheid.
“Die nuutste skade is ‘n sameloop van ouderdom en die swaer weer wat die streek die afgelope tyd ervaar het.”

Op ‘n vraag van dié courant oor of die gebou gerestoureer gaan word, het hy gesê: “Al die nodige prosesse sal gevolg word soos voorgeskryf deur die erfenisraad oor die plan en die toekoms van die gebou. Ná die nuwe gesprekke sal ons kan seker maak wat die pad vorentoe sal wees en dan eers ná al die prosesse sal ons uitsluitsel kan kry.”
Jacobs verduidelik dat ‘n rietdak baie swaar is en as daar water van bo af binne in die mure beland, kan die mure ook baie swaar raak en die bindvermoë in die songebakte kleistene ook verswak.
“Water is verreweg die grootste oorsaak van skade in geboue. Daar is natuurlik ook brande,” het hy bygevoeg.

Loedolff-huis is deel van Malmesbury se Historiese Roete. Dit het behoort aan Hugo Hendrik Loedolff, ‘n plaaslike parlementslid wat omstrede was in kerkkringe.
Sy omstredenheid in kerkkringe het voortgespruit uit sy hofaksies in 1862 teen die destydse sinode van die NG-kerk om nie gemeentes buite die Kaapkolonie sitting op die sinode te gee nie. Nadat sy beswaar van die hand gewys is, het hy ‘n hofinterdik bekom wat die kerk gedwing het om daardie gemeentes nie toe te laat nie.

Ongedateerde foto van ouderling Loedolff soos in die“Eeuwfeest-album van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 1824 – 1924” uitgegee deur Publikatie-Kommissie van de Z A Bijb

Dit het die ‘n groot omwenteling in die kerk en die samestelling van die toekomstige sinodes tot gevolg gehad.
Loedolff is in 1804 in Kaapstad gebore en het later op Malmesbury gewoon waar hy ‘n eiendomsagent was ook vir 10 jaar van 1854 tot 1864 vir Malmesbury in die parlement verteenwoordig het.
In die Swartland Erfenisopname is die huis as 3A geklassifiseer met buitengewone waarde op die gebied van die estetiese, argitektoniese en historiese.
Daar is van tyd tot tyd restourasiewerk gedoen onder andere nadat ‘n vragmotor dit getref. Die laaste restourasiewerk is in 2006 gedoen toe die vorige eienaar, Len Raymond, ook die nuwe gewels gebou het.

Leave a Reply

error: Content is protected !!