Agri/BusinessLatestUncategorized

Swartlandse waardasies – nuwe rol voorberei

Die voorlopige 2023 algemene waardasierol van die Swartland Munisipaliteit word tans gefinaliseer om oor ‘n paar maande openbaar gemaak te word.
Munisipale waardasies speel ‘n kardinale rol in die inkomste van munisipaliteite.
Inkomste gegenereer uit eiendomsbelasting en diensteheffings vorm ‘n beduidende persentasie van die inkomstemandjie vir munisipaliteite.

By Swartland (luidens die huidige begrotingsdokument) maak eiendomsbelasting- en diensteheffing-inkomste oor die mediumbegrotingstermyn tussen 68 en 72 persent van die totale inkomstemengsel uit.
Só is die begrote belastinginkomste uit eiendomsbelasting vir die huidige belastingjaar in die omgewing van R167 miljoen van die totale begrote bykans R1 100 miljoen.
Volgens die begrotingsdokument vir die finansiële jaar van 1 Julie 2023 tot 30 Junie 2024 word “meer as 90 persent van inkomste uit die volgende bronne verkry: 1) Bedryfs- en kapitaaltoelaes, 2) Boetes, 3) Eiendomstariewe en 4) Diensteheffings.”

Die verhoging in die belastingkoers vanaf die vorige jaar (2022/2023) was 5,9% vir residensiële eiendom en 6,9% vir kommersiële eiendom.
Die huidige mediumtermynbegroting maak tans voorsiening vir soortgelyke verhogings (5,9% vir residensieel en 6,9% vir kommersieel) oor die volgende twee boekjare.
Die bykomende inkomstestroom met die implementering van die nuwe algemene waardasierol wat vir die 2024/25 finansiële jaar in die vooruitsig gestel word, is by dié begroting ingereken.

Die wet op munisipale eiendomsbelasting reguleer die belasting en waardasies.
Daarvolgens moet ‘n munisipaliteit binne elke vier tot vyf jaar ‘n omvattende algemene waardasie doen en die rol bywerk.
Die waardasierol wat tans voorberei word, is ten opsigte van waardasies soos op 1 Julie vanjaar vir inwerkingtreding op 1 Julie 2024.
Die laaste algemene waardasierol in die Swartland, is dié van 2019. Daar was aanvullings intussen.
Die vorige waardasies in die Swartland is deur Suid-Kaap Waardasiedienste gedoen, maar die nuwe tender is in Julie verlede jaar aan HCB Waardasiedienste van Moorreesburg toegeken.
(op die lys van formele tenders: Tender T43/21/22 ten bedrag van R 2 125 000 vir afhandeling teen 30 Junie 2025).

Volgens wetgewing word opgetekende transaksies van soortgelyke eiendom in die betrokke gebied/blok in ‘n bepaalde tyd voor die waardasie as basis gebruik.
Die sonering van ‘n eiendom, en in die geval van landbou ook die spesifieke gewasse/tipe boerdery, word in ag geneem wanneer die grond per hektaar waardeer word.
In die Swartland is die huidige koers vir residensiële eiendomsbelasting 0,5956c per jaar vir elke rand wat die eiendom werd is. Die koers vir kommersiële eiendom is 0,8769c per jaar.

Landbou; Senior inwoners; Deernis

Daar is wel kortings van krag.
Ingevolge artikel 8 van die wet mag die munisipaliteit differensiële tariewe hef vir verskillende kategorieë belasbare eiendom. Só word daar in die Swartland ‘n belasting “gelykstaande aan 25% of sodanige laer tarief soos die munisipaliteit mag bepaal, van die tarief van toepassing op residensiële eiendomme gehef ten opsigte van landbou-eiendom”.
Dus ‘n 75% korting.
Ook senior/bejaarde inwoners kan aansoek doen vir korting en deernishuishoudings word ook tegemoetgekom.

Hou advertensies en kommunikasie van die munisipaliteit in die komende maande dop.
As jy nie beswaar maak nie, staan die waardasiebedrag waarop jy aangeslaan word.
dié courant het met die vorige ronde ook oor waardasies berig en toe ‘n paar vrae aan die Munisipaliteit gestel. Sien berig.

*Die Swartland Munisipaliteit het onlangs ‘n terugvoervergadering met landbouers in die streek gehou. dié courant was daar. Die munisipale bestuurder, Joggie Scholtz, het gemaan dat dié courant ongenooid opgedaag het en nie oor die besonderhede van die vergadering kan berig nie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!